Komunikační dovednosti pro doktorandy

Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT připravilo ZDARMA cyklus pěti dvouhodinových seminářů KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ pro doktorandy ČVUT.

Anotace:

Jedná se o cyklus pěti dvouhodinových seminářů pro doktorandy, zaměřených zejména na tzv. „vztahovou inteligenci“. Seznámíme se s tím, co přinesly výzkumy o fungování našeho mozku pro mezilidskou komunikaci a jednání s lidmi vůbec. Ujasníme si, na jakých principech mezilidská komunikace funguje. Zaměříme se na to, jak dosahovat v komunikaci porozumění a jak ošetřovat vztahy, prozkoumáme, čeho se vyvarovat zejména, na co si dávat pozor. Podíváme se na základní principy tzv. řízení lidí (když vytváříme tlak) a vedení lidí (když vytváříme pro druhé prostor) v situacích, kdy potřebuje změnu chování komunikačního partnera (porušuje pravidla, nedodržuje dohody, nepostupuje korektně). Seznámíme se základními asertivními postupy. Kurz je prakticky orientován, počítá se s aktivním zapojením účastníků, vždy rezervujeme čas i pro konkrétní situace z jejich praxe.

 

Termíny:

            1. skupina: úterky dopoledne (9,00 – 11,00), konkrétně: 22. 3., 29. 3., 5. 4., 12. 4., 19. 4. 

            2. skupina: pondělky odpoledne (13,30 – 15,30), konkrétně: 4. 4., 11. 4., 18. 4., 25. 4. a 2. 5.

Cíle:

·         - Ujasnit si, na co si dávat při jednání s druhými lidmi pozor, co nedělat

·         - Porozumět tomu, na jakých principech funguje komunikace

·         - Zlepšit se v dovednosti ošetřovat vztahy s druhými lidmi

·         - Ujasnit si, jak při spolupráci sdělovat nepříjemné informace (např. při porušování dohody)

·         - Seznámit se se základními principy asertivity

Pojetí jednotlivých setkání:

1. setkání: Jak funguje lidský mozek a co z toho plyne do praxe pro jednání s lidmi. (Základní princip fungování mozku, emoční a racionální mozek, „nový“ koncept primárních potřeb). Výstup: účastníci budou lépe rozumět tomu, co se v jejich mozku děje a co se děje v mozku druhých, když spolu jednáme, komunikujeme, řešíme problémy. To jim pomůže lépe se orientovat v komunikačních situacích a vědět, na co si dávat pozor.

2. setkání: Proces komunikace – a porozumění tomu, na jakých principech komunikace funguje (Každý z nás vnímá jinak a co z toho plyne, porozumění a boj v komunikaci, tzv. komunikační axiomy, ošetřování vztahů). Výstup: účastníci budou lépe rozumět tomu, jak funguje mezilidská komunikace. Budou mít jistotu, jak postupovat v různých situacích. Budou vědět, že každý z nás vidí svět jinak, ujasní si, jak dosahovat v komunikaci porozumění a jak ošetřovat vztahy.

3. setkání: Zpětná vazba a jak na ni (V komunikaci velmi často potřebujeme někomu sdělit, že se nám nelíbí, co dělá. Jak mu to ale říci? Bez hodnocení jeho chování, bez věštění, útoků na něj a bez vyčítání a tzv. knížecích rad? Pomocí formulace efektivní zpětné vazby.) Výstup: účastníci budou vědět a procvičí si, jak formulovat efektivní zpětnou vazbu – která zvyšuje pravděpodobnost, že se komunikační partner nebude v komunikaci bránit, ale změní své chování.

4. setkání: Vedení a řízení lidí (Jak při spolupráci dosahovat dohod, kdy používat tlak a kdy vyjednávat.) Výstup: seznámím se a procvičíme tzv. postup vedení lidí, tzn. Způsob komunikace, jak vyžadovat změnu chování a dodržování dohod bez přílišného tlaku a agrese.

5. setkání: Asertivita a vybrané asertivní postupy (Jak uplatňovat oprávněné požadavky, jak odmítat a jak reagovat na kritiku.) Výstup: seznámíme se s tím, co je asertivita, jak se pozná agresivní, pasivní, manipulativní a asertivní chování. Ujasníme si a procvičíme, jak uplatnit něco, na co mám nárok, jak odmítat prosby druhých a jak reagovat na kritiku.

Lektorské zajištění:

Mgr. et Mgr. Jakub Švec

Jakub Švec vystudoval v Praze na FF UK postupně dva obory: jednooborovou filosofii se zaměřením na učitelství a jednooborovou pedagogiku se zaměřením na školní pedagogiku a osobnostní a sociální rozvoj.

Působil 3 roky jako učitel na gymnáziu (rok jako třídní), učil na soukromé Vyšší odborné škole Trivis (vedl zde sociálně-psychologický výcvik pro studenty) a v současnosti přednáší více než deset let externě na FF UK (zážitkovou pedagogiku) a na MFF UK (rétoriku a komunikaci pro budoucí učitele). Pracoval ve vzdělávací a poradenské firmě Interquality (11 let) na pozici lektora, kde měl na starosti vzdělávání manažerů (od mistrů, přes střední management a týmy obchodníků až po top management).

Byl členem správní rady občanského sdružení Projekt Odyssea (14 let), nyní zastává v této organizaci funkci lektora a předsedy revizní komise. Do jeho kompetencí patří psychologická a poradenská práce se žáky (prevence šikany na ZŠ a SŠ), VŠ studenty a pedagogickými pracovníky (kurzy zaměřené na kázeň ve třídě a komunikaci s rodiči, žáky, kolegy, vedením školy).

V současné době úzce spolupracuje se vzdělávací společností Manta Edu jako lektor (od roku 1993 odškolil více než 10.000 hodin), facilitátor (vede porady, pomáhá projektovým týmům, aby lépe fungovaly), mediátor (např. v jedné základní škole na Praze východ vedl jednání mezi obcí, vedením školy a rozzlobenými rodiči) supervizor a kouč (s Farní charitou Beroun spolupracuje např. jako supervizor sociálních pracovníků v azylových domech, pro terénní službu a denní centrum, pro Národní ústav vzdělávání vedl projekt koučingu, kdy řídil tým 10 lektorů, kteří koučovali 100 specialistů – sám v tomto projektu odkoučoval přes 350 hodin, v o.p.s. Proxima Sociale působí jako supervizor týmu, který se věnuje prevenci šikany na ZŠ). Prošel dlouhodobým 500 hodinovým výcvikem pro lektory sociálních dovedností se sebereflektivní (sebezkušenostní) částí a sám pod supervizí takové výcviky vede. Poskytuje individuální i párovou podporu lidem, kteří se dostali do těžké životní situace (např. partnerské problémy, výchovné problémy s dětmi, šikana, velké životní změny, problémy v práci, apod.)  Věnuje se procesům skupinové dynamiky, prevenci šikany, (konstruktivní) komunikaci na všechny možné i nemožné způsoby (od asertivity přes vyjednávání až po krizovou intervenci) a sebeřízení (práci se stresem, práci se změnou, řízení času, psychohygieně, apod.). V poslední době ho oslovily současné výzkumy věd zabývajících se fungováním mozku. Je rozvedený, bydlí v Kostelci n. Černými lesy a má dvojčata.

 

 

 

Sdílet:

Publikováno 1.3.2016

Napsal(a) Mgr. et Mgr. Jakub Švec

V kategorii Semináře

TOPlist