ASERTIVITA PRO DOKTORANDY

Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT připravilo ZDARMA cyklus pěti dvouhodinových seminářů ASERTIVITY pro doktorandy ČVUT.

ASERTIVITA 

aneb Jak uplatnit svá práva, neohrozit práva ostatních a zachovat si sebeúctu

Anotace:

Cyklus pěti dvoudílných seminářů je určen pro doktorandy, volně navazuje na podobný cyklus věnovaný sociálním dovednostem (zejména komunikaci), který probíhal na jaře 2016. Tentokrát se podíváme na asertivitu. Ujasníme si, co je (a co není) asertivita. Jak se od sebe liší agresivní, pasivní, manipulativní a asertivní chování. Prozkoumáme asertivní práva a manipulativní pověry, seznámíme se se základním asertivním vzorcem. Ujasníme si, jak budovat a rozvíjet mezilidské vztahy, jak uplatňovat oprávněné požadavky, jak odmítat žádosti o laskavost (prosby) a jak reagovat na kritiku, případně i, jak ji poskytovat. Vybrané asertivní postupy si procvičíme v praxi.

 

Termíny:

1. skupina: Středy 14:30 - 16:30 h - 26/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11

2. skupina: Čtvrtky 10-12 h - 27/10, 3/11, 10/11, 24/11, 1/12

Cíle:

·         - Ujasnit si, co je a není asertivita

·         - Porozumět rozdílům mezi agresivním, pasivním, manipulativním a asertivním chováním

·         - Seznámit se s asertivními právy a manipulativními pověrami

·         - Naučit se překonávat manipulativní pověry

·         - Porozumět základnímu asertivnímu vzorci

·         - Ujasnit si, jak postupovat ve vybraných situacích (když chceme s někým navázat či rozvíjet vztah, když chceme uplatnit něco, na co máme nárok, když chceme odmítnout prosbu, když chceme někomu poskytnout kritiku nebo ji chci efektivně zvládnout.

·         - Vybrané asertivní postupy si procvičit v praxi a co nejvíce to půjde si je zautomatizovat.

Pojetí jednotlivých setkání:

1. setkání: co je a není asertivita, druhy chování – seznámíme se s různými pojetími asertivity, ukážeme si, k čemu je asertivit určená, porozumíme tomu, co je agresivní, pasivní, manipulativní a asertivní chování.

2. setkání: manipulativní pověry, asertivní práva, základní asertivní vzorec – ujasníme si, co to jsou manipulativní pověry a asertivní práva. Seznámíme se s metodami překonávání manipulativních pověr a vyzkoušíme si to v praxi.

3. setkání: Ujasníme si, jak budovat a rozvíjet vztahy a jak uplatňovat své oprávněné požadavky a prakticky si to procvičíme.

4. setkání: Seznámíme se s tím, jak odmítat žádosti o laskavost (prosby) a jak poskytovat kritiku a opět si ro procvičíme v praxi.

5. setkání: Ukážeme si, jak reagovat na reálnou i manipulativní kritiku a tyto postupy si i prakticky procvičíme v situacích z běžného života. Shrneme a uzavřeme celý běh.

 

 

Lektorské zajištění:

Mgr. et Mgr. Jakub Švec

Jakub Švec vystudoval v Praze na FF UK postupně dva obory: jednooborovou filosofii se zaměřením na učitelství a jednooborovou pedagogiku se zaměřením na školní pedagogiku a osobnostní a sociální rozvoj. Působil 3 roky jako učitel na gymnáziu (rok jako třídní), učil na soukromé Vyšší odborné škole Trivis (vedl zde sociálně-psychologický výcvik pro studenty) a v současnosti přednáší více než deset let externě na FF UK (zážitkovou pedagogiku) a na MFF UK (rétoriku a komunikaci pro budoucí učitele). Pracoval ve vzdělávací a poradenské firmě Interquality (11 let) na pozici lektora, kde měl na starosti vzdělávání manažerů (od mistrů, přes střední management a týmy obchodníků až po top management). Byl členem správní rady občanského sdružení Projekt Odyssea (14 let), nyní zastává v této organizaci funkci lektora a předsedy revizní komise. Do jeho kompetencí patří psychologická a poradenská práce se žáky (prevence šikany na ZŠ a SŠ), VŠ studenty a pedagogickými pracovníky (kurzy zaměřené na kázeň ve třídě a komunikaci s rodiči, žáky, kolegy, vedením školy).

V současné době úzce spolupracuje se vzdělávací společností Manta Edu jako lektor (od roku 1993 odškolil více než 10.000 hodin), facilitátor (vede porady, pomáhá projektovým týmům, aby lépe fungovaly), mediátor (např. v jedné základní škole na Praze východ vedl jednání mezi obcí, vedením školy a rozzlobenými rodiči) supervizor a kouč (s Farní charitou Beroun spolupracuje např. jako supervizor sociálních pracovníků v azylových domech, pro terénní službu a denní centrum, pro Národní ústav vzdělávání vedl projekt koučingu, kdy řídil tým 10 lektorů, kteří koučovali 100 specialistů – sám v tomto projektu odkoučoval přes 350 hodin, v o.p.s. Proxima Sociale působí jako supervizor týmu, který se věnuje prevenci šikany na ZŠ). Prošel dlouhodobým 500 hodinovým výcvikem pro lektory sociálních dovedností se sebereflektivní (sebezkušenostní) částí a sám pod supervizí takové výcviky vede. Poskytuje individuální i párovou podporu lidem, kteří se dostali do těžké životní situace (např. partnerské problémy, výchovné problémy s dětmi, šikana, velké životní změny, problémy v práci apod.)  Věnuje se procesům skupinové dynamiky, prevenci šikany, (konstruktivní) komunikaci na všechny možné i nemožné způsoby (od asertivity přes vyjednávání až po krizovou intervenci) a sebeřízení (práci se stresem, práci se změnou, řízení času, psychohygieně apod.).

V poslední době ho oslovily současné výzkumy věd zabývajících se fungováním mozku. Je rozvedený, bydlí v Kostelci n. Černými lesy a má dvojčata. 

Sdílet:

Publikováno 3.2.2017

Napsal(a) Mgr. et Mgr. Jakub Švec

V kategorii Semináře

TOPlist