VYJEDNÁVÁNÍ PRO DOKTORANDY

Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT připravilo ZDARMA cyklus pěti dvouhodinových seminářů VYJEDNÁVÁNÍ pro doktorandy ČVUT.

„VYJEDNÁVÁNÍ“

Cyklus pěti dvouhodinových seminářů pro doktorandy

Anotace:

Po seznámení se základy komunikace a s asertivitou se podíváme na další pokročilou komunikační dovednost a to, jak vyjednávat. V mnoha situacích musíme dosahovat dohod, kdy jak my, tak komunikační partner může měnit podmínky. Na tomto kurzu se podíváme na to, jak vyjednávat tak, aby následná dohoda byla co nejvýhodnější. Seznámíme se s tzv. „tvrdým“ či „pozičním“ vyjednáváním a s tzv. „principiálním“ vyjednáváním. Ukážeme si, co během vyjednávání (spíše) dělat a na co si dát (spíše) pozor. Kurz bude prakticky orientován.

Termíny:

1. Skupina: Úterky 14:30 – 16:30 h

28/2, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4

 

2. Skupina: Čtvrtky 10 – 12 h

2/3, 16/3, 30/3, 27/4, 11/5


Cíle:

  • Ujasnit si, co to je vyjednávání, kdy lze vyjednávat a kdy nikoli
  • Ujasnit si, jak se liší poziční (konfrontační) a principiální (kooperativní) vyjednávání
  • Seznámit se se strategiemi „pozičního“ („tvrdě“, „měkce“ a kompromisně) a „principiálního“ (kooperace postavená na 4 pilířích) vyjednávání
  • Porozumět tomu, co během vyjednávání (ne)dělat a na co si dát pozor
  • Vyzkoušet a procvičit si vyjednávání v praxi

 

Pojetí jednotlivých setkání:

1. setkání: co je to vyjednávání, rozdíl vyjednávání od např. přesvědčování. Kdy je vhodné vyjednávat. Jednoduchý nácvik vyjednávání. Příprava na vyjednávání.  

2. setkání: ukázka vyjednávání, proces vyjednávání, jeho fáze. Druhy vyjednávání (poziční a principiální). Ujasníme si, kdy vyjednávat pozičně a kdy principiálně.

3. setkání: Strategie pozičního vyjednávání („tvrdé“ a měkké“ vyjednávání, kompromisní vyjednávání). Nástroje pozičního vyjednávání, jeho nácvik.  

4. setkání: Strategie a nástroje principiálního vyjednávání, 4 zásady kooperativního vyjednávání podle Harvardu. Nácvik principiálního vyjednávání.

5. setkání: Sběr vyjednávacích situací z praxe účastníků, jejich rozbor a případný nácvik vyjednávání. Řešení situací, formulace doporučení do života.

 

Lektorské zajištění:

Mgr. et Mgr. Jakub Švec

Jakub Švec vystudoval v Praze na FF UK postupně dva obory: jednooborovou filosofii se zaměřením na učitelství a jednooborovou pedagogiku se zaměřením na školní pedagogiku a osobnostní a sociální rozvoj. Působil 3 roky jako učitel na gymnáziu (rok jako třídní), učil na soukromé Vyšší odborné škole Trivis (vedl zde sociálně-psychologický výcvik pro studenty) a v současnosti přednáší více než deset let externě na FF UK (zážitkovou pedagogiku) a na MFF UK (rétoriku a komunikaci pro budoucí učitele). Pracoval ve vzdělávací a poradenské firmě Interquality (11 let) na pozici lektora, kde měl na starosti vzdělávání manažerů (od mistrů, přes střední management a týmy obchodníků až po top management). Byl členem správní rady občanského sdružení Projekt Odyssea (14 let), nyní zastává v této organizaci funkci lektora a předsedy revizní komise. Do jeho kompetencí patří psychologická a poradenská práce se žáky (prevence šikany na ZŠ a SŠ), VŠ studenty a pedagogickými pracovníky (kurzy zaměřené na kázeň ve třídě a komunikaci s rodiči, žáky, kolegy, vedením školy).

V současné době úzce spolupracuje se vzdělávací společností Manta Edu jako lektor (od roku 1993 odškolil více než 10.000 hodin), facilitátor (vede porady, pomáhá projektovým týmům, aby lépe fungovaly), mediátor (např. v jedné základní škole na Praze východ vedl jednání mezi obcí, vedením školy a rozzlobenými rodiči) supervizor a kouč (s Farní charitou Beroun spolupracuje např. jako supervizor sociálních pracovníků v azylových domech, pro terénní službu a denní centrum, pro Národní ústav vzdělávání vedl projekt koučingu, kdy řídil tým 10 lektorů, kteří koučovali 100 specialistů – sám v tomto projektu odkoučoval přes 350 hodin, v o.p.s. Proxima Sociale působí jako supervizor týmu, který se věnuje prevenci šikany na ZŠ). Prošel dlouhodobým 500 hodinovým výcvikem pro lektory sociálních dovedností se sebereflektivní (sebezkušenostní) částí a sám pod supervizí takové výcviky vede. Poskytuje individuální i párovou podporu lidem, kteří se dostali do těžké životní situace (např. partnerské problémy, výchovné problémy s dětmi, šikana, velké životní změny, problémy v práci apod.)  Věnuje se procesům skupinové dynamiky, prevenci šikany, (konstruktivní) komunikaci na všechny možné i nemožné způsoby (od asertivity přes vyjednávání až po krizovou intervenci) a sebeřízení (práci se stresem, práci se změnou, řízení času, psychohygieně apod.).

V poslední době ho oslovily současné výzkumy věd zabývajících se fungováním mozku. Je rozvedený, bydlí v Kostelci n. Černými lesy a má dvojčata.

Sdílet:

Publikováno 3.2.2017

Napsal(a) Mgr. et Mgr. Jakub Švec

V kategorii Semináře

TOPlist