EMOCE PRO DOKTORANDY

Program seminářů pro studenty doktorského studia ČVUT v Praze

Zimní semestr 2017/2018

 

EMOCE A JAK S NIMI PRACOVAT

Anotace:

Tento seminář patří do oblasti sebeřízení. Podíváme se na to, co to jsou emoce a jakou mají v našem životě funkci (co to je emoční inteligence). Ukážeme si, jakými způsoby je (ne)dáváme najevo a jaký vliv to pak má na nás a naše okolí. Seznámíme se i s tzv. zástupnými způsoby vyjadřování emocí. Ukážeme si (a procvičíme si), jak emoce vyjadřovat, jak předcházet vzniku silných nepříjemných (destruktivních) emocí a jak emoce ostatních přijímat. Budeme střídat výklad, diskuse, skupinovou práci a praktický nácvik.  

Termíny:

1.       skupina: pátky dopoledne (10 – 12 h): 20/10, 27/10, 3/11, 10/11, 24/11

2.       skupina: středy odpoledne (14.30 – 16.30 h): 25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11

Cíle:

·         Porozumět tomu, co to je emoční inteligence a jakou roli (smysl) mají emoce v našem životě.

·         Ujasnit si, jak emoce vyjadřovat a odžívat si, k čemu vede, když je v sobě „potlačíme“ nebo je odžijeme nekontrolovaně.

·         Zlepšit se v dovednosti předcházet silným nepříjemným (destruktivním) emocím

·         Naučit se zpracovat i silné nepříjemné emoce.

·         Procvičit si reakci na silné emoce partnera (empatická reakce a přijetí emocí komunikačního partnera).

Popis jednotlivých setkání:

1)      setkání: Vstoupíme do tématu emocí, ujasníme si, co to emoce jsou, co vše patří do emoční inteligence (jaké dovednosti je dobré ovládat, pokud chceme své emoce zvládat), jakou roli mají emoce v našich životech, a budeme přemýšlet, z jakého důvodu v dnešní době o emocích moc často nemluvíme.

2)      setkání: Podíváme se na to, kde v našem těle prožíváme emoce, vytvoříme si „mapu“ emocí v našem těle (pomocí postupu, inspirovaného kognitivně – behaviorálním přístupem), ukážeme si metody fyzického odžití emocí.

3)      setkání: Ukážeme si, jak s emocemi zacházíme, když už nastanou: od potlačení (projevů), přes nekontrolované až po kontrolované odžití; podíváme se na to, jak emoce vyjadřujeme zástupně a jak do tématu emocí vstupuje naše vnitřní nastavení (to, zda jsme spíše kooperativně nebo konfrontačně nastavení).

4)      setkání: Ujasníme si, jak předcházet vzniku silných (destruktivních) emocí (tzv. Grossův model prevence) a jaké existují způsoby odžití, pokud se do emocí dostaneme (metoda identifikovat – pojmenovat – zveřejnit) a různé varianty přerámování (tzv. kognitivní změna) 

5)      setkání: Budeme se věnovat empatii a přijetí (silných) emocí komunikačního partnera; ukážeme si, co (spíše) dělat a co nedělat, když chceme někomu pomoci zpracovat jeho emoce, dotkneme se i tématu krizové intervence a empatickou reakci si procvičíme na situacích z praxe.

Lektorské zajištění:

Mgr. et Mgr. Jakub Švec

Jakub Švec vystudoval v Praze na FF UK postupně dva obory: jednooborovou filosofii se zaměřením na učitelství a jednooborovou pedagogiku se zaměřením na školní pedagogiku a osobnostní a sociální rozvoj.

Působil 3 roky jako učitel na gymnáziu (rok jako třídní), učil na soukromé Vyšší odborné škole Trivis (vedl zde sociálně-psychologický výcvik pro studenty) a v současnosti přednáší více než deset let externě na FF UK (zážitkovou pedagogiku) a na MFF UK (rétoriku a komunikaci pro budoucí učitele). Pracoval ve vzdělávací a poradenské firmě Interquality (11 let) na pozici lektora, kde měl na starosti vzdělávání manažerů (od mistrů, přes střední management a týmy obchodníků až po top management). Byl členem správní rady občanského sdružení Projekt Odyssea (14 let), nyní zastává v této organizaci funkci lektora. Do jeho kompetencí patří psychologická a poradenská práce se žáky (prevence šikany na ZŠ a SŠ), VŠ studenty a pedagogickými pracovníky (kurzy zaměřené na kázeň ve třídě a komunikaci s rodiči, žáky, kolegy, vedením školy).

V současné době úzce spolupracuje se vzdělávací společností Manta Edu jako lektor (od roku 1993 odškolil více než 10.000 hodin), facilitátor (vede porady, pomáhá projektovým týmům, aby lépe fungovaly), mediátor (např. v jedné základní škole na Praze východ vedl jednání mezi obcí, vedením školy a rozzlobenými rodiči) supervizor a kouč (pro Národní ústav vzdělávání vedl projekt koučingu, kdy řídil tým 10 lektorů, kteří koučovali 100 specialistů – sám v tomto projektu odkoučoval přes 350 hodin, v organizaci Cesta integrace působí jako supervizor týmu, který se věnuje prevenci na ZŠ). Na jedné mimopražské škole působí jako školní psycholog.

Prošel dlouhodobým 500 hodinovým výcvikem pro lektory sociálních dovedností se sebereflektivní (sebezkušenostní) částí a sám pod supervizí takové výcviky vede. Poskytuje individuální i párovou podporu lidem, kteří se dostali do těžké životní situace (např. partnerské problémy, výchovné problémy s dětmi, šikana, velké životní změny, problémy v práci, apod.)  Věnuje se procesům skupinové dynamiky, prevenci šikany, (konstruktivní) komunikaci na všechny možné i nemožné způsoby (od asertivity přes vyjednávání až po krizovou intervenci) a sebeřízení (práci se stresem, práci se změnou, řízení času, psychohygieně, apod.). V poslední době ho oslovily současné výzkumy věd zabývajících se fungováním mozku. Je rozvedený, bydlí v Praze a má dvojčata J.  

Sdílet:

Publikováno 3.10.2017

Napsal(a) Mgr. et Mgr. Jakub Švec

V kategorii Semináře

TOPlist