Lidé v CIPS

Tým pracovníků CIPSu zahrnuje interní i externí specialisty na daná témata. Profily včetně kontaktních informací najdete níže.

Mgr. Taťána Cihlářová

Vedoucí CIPSu, poradce ve studijní poradně

(+420) 224 358 462

Osobně v poradně: po, út 13-16 h st, čt 10-13 h

Členka Asociace vysokoškolských poradců. Odborná kvalifikace: Sociologie a pedagogika na filosofické fakultě University Karlovy, výcvik pro poradce pedagogicko-psychologických poraden (Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR).

Taťána Cihlářová

Eva Helebrantová

Poradce v oblasti osobnostního rozvoje a řečový poradce, lektorka seminářů se zaměřením na osobnostní rozvoj a lektorka divadelní dílny

(+420) 224 358 460

Osobně v poradně: po, st, čt: 9-14 h

Členka Asociace vysokoškolských poradců. Odborná kvalifikace: SOŠSp, Institut pedagogiky volného času, obor: psychologie a pedagogika rodiny, výcvik: Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti kurz na FF UK - Rodinná a sexuální výchova, výcvik v rodinných a systemických konstelacích u Jana Bílého, výcvik ve skupinové psychoanalýze, kurz waldorfské pedagogiky, obor: Slovo, řeč a divadlo (Akademie sociálního umění Tabor).

Eva Helebrantová

Ing. Jana Štěpánová

Odborný referent, informační služby

(+420) 224 358 461

Osobně v poradně: v centru

Vzdělání: VŠE Praha

Jana Štěpánová

Mgr. Bc. Katarína Širancová

Odborný referent, informační služby

(+420) 224 358 464

Osobně v poradně: v centru

Vzdělání: Filologie: Anglický jazyk FF UK, Psychologie FF UK. Kontaktní osoba pro propagaci.

Katarína Širancová

Barbora Krásenská, DiS.

Odborný referent, informační služby

Osobně v poradně: na mateřské dovolené

Vzdělání: Vyšší odborná škola informačních služeb (VOŠIS), informační management

Barbora Krásenská

Ing. Tereza Pekařová

Specialistka pro marketing a vztahy s veřejností, odborný referent, informační služby

(+420) 224 358 464

Osobně v poradně: na mateřské dovolené

Členka asociace vysokoškolských poradců. Vzdělání: Projektové řízení inovací ČVUT. Kontaktní osoba pro propagaci.

Tereza Pekařová

PhDr. Daniela Roes

Poradce v psychologické poradně

(+420) 224 358 460

Osobně v poradně: út, pá

Odborná kvalifikace: psychologie na FF UK v Praze, komplexní psychoterapeutický výcvik v PCA terapii, pracovala jako školní psycholožka na gymnáziu. V současnosti nabízí soukromé poradenské a terapeutické služby, věnuje se teorii a aplikaci PCA terapie, vyučuje na PCA Institutu Praha, FF UK a v Person Centre, je předsedkyní Evropské Asociace PCA.

Daniela Roes

Mgr. Miloš Havlík

Poradce v psychologické poradně

(+420) 224 358 460

Osobně v poradně: po, pá

Absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci obor sociologie-andragogika. Další vzdělání: výcviky v systemické terapii, výcvik v narativní terapii. Je certifikovaný Reteaming® kouč.

Miloš Havlík

Ing. Markéta Veljačiková

Koučka

Osobně v poradně: út: 14-17:30 h

Členka asociace vysokoškolských poradců. Odborná kvalifikace: Vysoká škola ekonomická v Praze. Kompletní manažerské a tréninkové Procter&Gamble curriculum. AchieveGlobal certifikace Kouč a Trenér soft skills. Nadace Tabor - Poradenství osobnostního rozvoje. Vzdělávání ve waldorfské pedagogice, psychologii, antropologii, kurzy astrosofie, práce s biografií.

Markéta Veljačiková

Ing. ThMgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.

Rektor ADS ČVUT, katolický kněz, poradce v duchovní poradně, odborný asistent na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze

(+420) 603 713 363

Osobně v poradně: čt: 16-18 h

Člen Asociace vysokoškolských poradců. Odborná kvalifikace: absolvent Katolické teologické fakulty UK v Praze, absolvent FEL ČVUT v Praze, absolvent doktorského studia v oboru Elektrotechnika a informatika. Zajišťuje výuku humanitních předmětů pro bakalářské i magisterské studium: Úvod do teologie, Etika, Etika pro výpočetní techniku a Základy latiny.

Vladimír Slámečka

Mgr. Miroslav Huml

Poradce v sociálně-právní poradně

(+420) 224 358 465

Osobně v poradně: st: 15-17 h

Miroslav v roce 2011 zakončil studium oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě UK Praha, po několika stážích v advokátních kancelářích, např. Clifford Chance, začal ještě před dokončením studia pracovat jako právní poradce a posléze jako právník ve Sdružení obrany spotřebitelů. Dále se angažuje ve spolku Juristi, jehož hlavním cílem je mimo jiné poskytování základní právní orientace široké veřejnosti při řešení právních problémů. Od roku 2012 pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí jako právník na oddělení Právním a kontrol veřejných zakázek. Mezi jeho záliby patří cestování, četba a rekreační sport.

Miroslav Huml

PhDr. Petra Vondráčková, Ph.D.

Psycholožka z Kliniky adiktologie, 1. lékařské fakulty, UK v Praze

Osobně v poradně: online

Lektorka bakalářského a magisterského studia adiktologie, klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychologické ambulanci. Pro studenty ČVUT k dispozici v písemné psychologické poradně. Dotazy směřujte na e-mail.

Petra Vondráčková
TOPlist