Úterý20. 10. 2020 16:00-17:30

Divadelní dílna – individuálně

Během individuální konzultace se dozvíte, jak pracovat na zdokonalení svého verbálního i neverbálního projevu. Naučíte se dechová, artikulační, hlasová či pohybová cvičení vybraná vám „na míru“. Můžete také přinést své vlastní téma, na kterém chcete pracovat (např. vyprávění příběhu, přednes básně, prezentace apod.).

Přihlašujte se pouze na jednu lekci. Vzhledem k současné situaci měníme formát dílny na individuální lekce, které probíhají kontaktně v CIPSu.

eva_helebrantova.jpg
Eva Helebrantová
Poradce v oblasti osobnostního rozvoje a řečový poradce, lektorka seminářů se zaměřením na osobnostní rozvoj a lektorka divadelní dílny
Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6

Prostory CIPS jsou v době nouzového stavu uzavřeny. Můžete nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. PSYCHOLOGICKÁ, DUCHOVNÍ, PRÁVNÍ, STUDIJNÍ PORADNA a KOUČOVÁNÍ probíhá online po předchozí domluvě.