Úterky05. 11. - 03. 12. 2019 14:00-16:00

05. 11. 14:00-16:00
12. 11. 14:00-16:00
19. 11. 14:00-16:00
26. 11. 14:00-16:00
03. 12. 14:00-16:00

Jak řídit sám sebe a zvládat své emoce I-V, 1.skupina (cyklus pro doktorandy)

Hlavní cíle kurzu:

  • Ujasnit si, co to je sebeřízení a proč je dobré ho umět
  • Prozkoumat, jakou roli hrají emoce v našem životě
  • Porozumět tomu, že emoce je dobré dávat najevo otevřeně
  • Procvičit si zvládání vlastních emocí
  • Řešit situace ze své praxe

Tento seminář patří do oblasti sebeřízení. Podíváme se na to, co to jsou emoce a jakou mají v našem životě funkci (co to je emoční inteligence). Ukážeme si, jakými způsoby pocity (ne)dáváme najevo a jaký vliv to pak má na nás a naše okolí. Seznámíme se i s tzv. zástupnými způsoby vyjadřování emocí. Ukážeme (a procvičíme si), jak emoce vyjadřovat, jak předcházet vzniku silných nepříjemných (destruktivních) emocí a jak emoce ostatních přijímat. Budeme střídat výklad, diskuse, skupinovou práci a praktický nácvik.  Seminář je prakticky a nácvikově orientován, vždy rezervujeme čas i pro řešení námětů účastníků – situací z praxe. Případné dotazy na jakub.svec@mantaedu.cz.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6