Čtvrtky07. 10. - 21. 10. 2021 16:30-19:30

07. 10. 16:30-19:30
14. 10. 16:30-19:30
21. 10. 16:30-19:30

Komunikace I.-III.

Komunikace je hlavní prostředek, jak se dorozumíváme, vyměňujeme si informace, navazujeme vztahy, řešíme konflikty. Na tomto kurzu se podíváme na to, jak to dělat co nejefektivněji. Seznámíme se s inspiracemi, které přinesly soudobé výzkumy o tom, jak funguje lidský mozek pro jednání s lidmi. Ujasníme si, jak funguje proces komunikace, jak dosahovat porozumění a jak ošetřovat vztahy. Rozlišíme, kdy je komunikace konstruktivní a kdy destruktivní. Podíváme se i na to, jak řešit obtížné komunikační situace s kolegy, studenty, nadřízenými. Kurz je prakticky orientován, očekává se zapojení účastníků.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6

Prostory CIPS jsou otevřeny. Můžete nás navštívit v otevíracích hodinách, kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. PSYCHOLOGICKÁ, DUCHOVNÍ, PRÁVNÍ, ŘEČOVÁ, STUDIJNÍ PORADNA a KOUČOVÁNÍ probíhá osobně nebo online po předchozí domluvě.