Úterky12. 5. - 26. 5. 2020 14:00-17:00

12. 5. 14:00-17:00
19. 5. 14:00-17:00
26. 5. 14:00-17:00

Komunikace I.-III. online seminář

Komunikace je hlavní prostředek, jak se dorozumíváme, vyměňujeme si informace, navazujeme vztahy, řešíme konflikty. Na tomto kurzu se podíváme na to, jak to dělat co nejefektivněji. Seznámíme se s inspiracemi, které přinesly soudobé výzkumy o tom, jak funguje lidský mozek pro jednání s lidmi. Ujasníme si, jak funguje proces komunikace, jak dosahovat porozumění a jak ošetřovat vztahy. Rozlišíme, kdy je komunikace konstruktivní a kdy destruktivní. Podíváme se i na to, jak řešit obtížné komunikační situace s kolegy, studenty, nadřízenými.

  • Jak komunikovat efektivně
  • Jak funguje lidský mozek pro jednání s lidmi
  • Jak dosáhnout porozumění a ošetřovat vztahy
  • Kdy je komunikace konstruktivní a kdy destruktivní
  • Jak řešit obtížné komunikační situace

Seminář bude probíhat online s pomocí nástroje https://jitsi.ssps.cz/ . V den konání akce dostanete od lektora odkaz, pomocí kterého se připojíte k semináři. Doporučujeme se připojovat přes počítač, abyste na něm mohli rovnou pracovat. Virtuální prostor lektor otevře cca o 10 minut dříve, tedy ve 13:50, abyste si vyzkoušeli připojení ještě před začátkem semináře.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6