Středy04. 3. - 18. 3. 2020 17:00 - 20:00

04. 3. 17:00 - 20:00
11. 3. 17:00 - 20:00
18. 3. 17:00 - 20:00

Komunikace I – III

Komunikace je hlavní prostředek, jak se dorozumíváme, vyměňujeme si informace, navazujeme vztahy, řešíme konflikty. Na tomto kurzu se podíváme na to, jak to dělat co nejefektivněji. Seznámíme se s inspiracemi, které přinesly soudobé výzkumy o tom, jak funguje lidský mozek pro jednání s lidmi. Ujasníme si, jak funguje proces komunikace, jak dosahovat porozumění a jak ošetřovat vztahy. Rozlišíme, kdy je komunikace konstruktivní a kdy destruktivní. Podíváme se i na to, jak řešit obtížné komunikační situace s kolegy, studenty, nadřízenými.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6