Úterý29. 10. 2019 16:30-17:30

Koučování

V průběhu celého semestru je každé úterý v CIPS k dispozici pro studenty ČVUT koučka. Student má nárok na 1 – 4 setkání (dle vlastní volby) během jednoho semestru. Setkání je 60 minutové a zcela zdarma. První setkání je ochutnávkou toho, jak setkání probíhají. Dále si studenti volí sami, zda chtějí pokračovat dál.

Koučink představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, jeho cíle nebo přání. Koučink využívá procesů zkoumání a sebeobjevování k budování klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti, kterého dosahuje prostřednictvím větší struktury, podpory a aktivní zpětné vazby.

  • Něco se Vám v životě zaseklo a nemůžete z místa?
  • Nevíte, jak pohnout s konkrétní zkouškou, bakalářkou nebo diplomkou?
  • Pochybujete, zda-li má Vaše studium smysl?
  • Necítíte se dobře? Chybí Vám síla?
  • Přemýšlíte o tom, co dál?
  • Zajímá Vás rozvíjení sebe sama?

Přijďte za koučkou do CIPSu!

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6