Středa09. 10. 2019 17:00-20:00

Kritické myšlení

Dle Světového ekonomického fóra bude v roce 2020 kritické myšlení druhou nejžádanější dovedností na trhu práce. Kritické myšlení totiž vede k získávání lepších a kvalitnějších informací. Lepší informace pak vedou k lepším rozhodnutím. A lepší rozhodnutí nakonec vedou k lepším výsledkům ať už ve studiu, práci či osobním životě. Kritické myšlení lze tedy označit jako tzv. meta-dovednost, tedy dovednost, díky které rozvíjíme jiné dovednosti.

Smyslem workshopu je vyzkoušet si a naučit se používat jednoduché praktické nástroje kritického myšlení. Díky těmto nástrojům budou účastníci lépe pracovat s vlastními názory, dokážou si najít kvalitní informace k různým důležitým oblastem svého života nebo budou lépe zvládat konflikty.

Na workshopu se v první řadě zaměříme na tyto oblasti:

  • Jak ve třech krocích vyhodnotit důvěryhodnost vysvětlení a sílu důkazu?
  • Jakými otázkami zpochybňovat a zpřesňovat vlastní názory?
  • Jak zkresluje klam potvrzení náš úsudek a co s tím?
  • V čem nám může pomoci ďáblův advokát?

Veškeré uváděné poznatky budou založeny na kvalitním vědeckém výzkumu z kognitivní psychologie a behaviorální ekonomie.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6