Úterky04. 4. - 25. 4. 2023 14:00 - 16:00

04. 4. 14:00 - 16:00
11. 4. 14:00 - 16:00
18. 4. 14:00 - 16:00
25. 4. 14:00 - 16:00

Krocení konfliktů I.-IV. – cyklus seminářů pro doktorandy

Praktický seminář

Konflikty jsou běžnou součástí našich životů. Efektivní řešení konfliktních situací vyžaduje spoustu dílčích dovedností (hodí se vědět něco o vyjednávání, umět vybrané asertivní postupy, umět pracovat i se svými emocemi a s respektem ke komunikačnímu partnerovi). Na těchto praktických setkáních se podíváme, jak řešit konfliktní situace (nejlépe na náměty přinesené účastníky). Seminář je pojat jako mix teorie a praktického nácviku, s důrazem na to, aby si každý odnesl inspirace do své praxe.

 

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6