Čtvrtek11. 5. 2023 16:00-20:00

Kurz první pomoci

„4 hodiny pro život“

Kurz první pomoci pro ty, kteří chtějí umět zachránit lidský život.

V kurzu se naučíte poskytnout první pomoc při život ohrožujících stavech – bezvědomí, zástavě dechu a oběhu a účinnou resuscitaci.

Výuka teorie je omezena na nejnutnější minimum, větší důraz je kladen na praktickou část.

Po absolvování kurzu získáte mezinárodně uznávané osvědčení Českého červeného kříže.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6