Středy03. 3. - 17. 3. 2021 16:00-19:00

03. 3. 16:00-19:00
10. 3. 16:00-19:00
17. 3. 16:00-19:00

Práce s emocemi I.-III.

Tento seminář patří do oblasti sebeřízení. Podíváme se na to, co to jsou emoce a jakou mají v našem životě funkci (co to je emoční inteligence). Ukážeme si, jakými způsoby je (ne)dáváme najevo a jaký vliv to pak má na nás a naše okolí. Seznámíme se i s tzv. zástupnými způsoby vyjadřování emocí. Ukážeme (a procvičíme si), jak emoce vyjadřovat, jak předcházet vzniku silných nepříjemných (destruktivních) emocí a jak emoce ostatních přijímat. V neposlední řadě se podíváme i na to, jak pracovat s emocemi během současné krizové situace. Nakolik to on-line výuka dovolí, budeme střídat výklad, společné diskuse, skupinovou práci a praktický nácvik.

Seminář bude probíhat pomocí aplikace Jitsi. Přihlašovací údaje dostanete od lektora nejpozději dopoledne v den konání semináře.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6

Prostory CIPS jsou již otevřeny. Můžete nás navštívit v otevíracích hodinách, kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. PSYCHOLOGICKÁ, DUCHOVNÍ, PRÁVNÍ, ŘEČOVÁ, STUDIJNÍ PORADNA a KOUČOVÁNÍ probíhá osobně nebo online po předchozí domluvě.