Středy30. 9. - 14. 10. 2020 17:00-20:00

30. 9. 17:00-20:00
07. 10. 17:00-20:00
14. 10. 17:00-20:00

Práce s emocemi I.-III. ONLINE

Tento seminář patří do oblasti sebeřízení. Během tří setkání se podíváme na to, co to jsou emoce a jakou mají v našem životě funkci (co to je emoční inteligence). Ukážeme si, jakými způsoby naše pocity (ne)dáváme najevo a jaký vliv to pak má na nás a naše okolí. Seznámíme se i s tzv. zástupnými způsoby vyjadřování emocí. Ukážeme (a procvičíme si), jak emoce vyjadřovat, jak předcházet vzniku silných nepříjemných (destruktivních) emocí a jak emoce ostatních přijímat. Budeme střídat výklad, diskuse, skupinovou práci a praktický nácvik. 

Seminář bude probíhat online s pomocí nástroje https://jitsi.ssps.cz/ . V den konání akce dostanete od lektora mailem odkaz, pomocí kterého se připojíte k semináři. Doporučujeme se připojovat přes počítač, abyste na něm mohli rovnou pracovat. Virtuální prostor lektor otevře cca o 10 minut dříve, tedy v 16:50, abyste si vyzkoušeli připojení ještě před začátkem semináře.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6

Prostory CIPS jsou v době nouzového stavu uzavřeny. Můžete nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. PSYCHOLOGICKÁ, DUCHOVNÍ, PRÁVNÍ, STUDIJNÍ PORADNA a KOUČOVÁNÍ probíhá online po předchozí domluvě.