Středy24. 3. - 21. 4. 2021 9:00-11:00

24. 3. 9:00-11:00
31. 3. 9:00-11:00
07. 4. 9:00-11:00
14. 4. 9:00-11:00
21. 4. 9:00-11:00

Řízení času a sebeřízení I.-V. cyklus seminářů pro doktorandy 1.skupina

Cyklus seminářů pro doktorandy

Současná situace distančního vzdělávání na nás všechny klade zvýšené nároky. Musíme si plánovat a organizovat své učení a hlavně musíme organizovat sami sebe: bránit se prokrastinaci, posilovat své odhodlání a vůli. Být trpěliví a důslední. Tento seminář je věnován právě těmto dovednostem a kompetencím. Během pěti setkání se podíváme na to, jak řídit sám sebe a svůj čas. Probereme a ukážeme si to, čemu se říká řízení času IV. generace. Ujasníme si, jak se bránit prokrastinaci, jak podporovat vlastní vůli. Zanalyzujeme i to, jak přistupujeme ke světu a jaké máme cíle, případně jak pracovat se silnými nepříjemnými emocemi, které v nás současná nelehká doba vyvolává. Kurz je orientován prakticky, jeho smyslem je, aby si každý odnesl konkrétní inspirace do své praxe. Pracovat budeme, nakolik nám to půjde v on-line prostředí, interaktivně: budeme diskutovat, některé věci si vyzkoušíme, budeme sdílet praktické návody a zkušenosti.

Seminář bude probíhat pomocí aplikace Jitsi. Přihlašovací údaje dostanete od lektora nejpozději v den setkání mailem.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6

Prostory CIPS jsou již otevřeny. Můžete nás navštívit v otevíracích hodinách, kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. PSYCHOLOGICKÁ, DUCHOVNÍ, PRÁVNÍ, ŘEČOVÁ, STUDIJNÍ PORADNA a KOUČOVÁNÍ probíhá osobně nebo online po předchozí domluvě.