O projektu

Na ČVUT v Praze studují v současnosti ženy a muži v poměru 3:7, v roce 2007 byl tento poměr 2:8. I když se počet studentek za poslední desetiletí zvýšil, zastoupení žen v technických oborech je stále nízké. Tento fakt bývá odůvodňován odkazem na přirozenou (biologickou) odlišnost mužů a žen, nebo se považuje za odraz společnosti, ve které jsou technické obory tradičně vnímány jako mužská odvětví. Jak v tomto prostředí vnímají dívky samy sebe, své postavení a jak je vnímá jejich akademické prostředí?

V rámci projektu Ta Technika byla vytvořena táto stránka s doplňujícími a zajímavými informacemi na téma ženy v technických oborech, ve vědě, či rovnoprávnost mužů a žen. Přednášky a semináře pořádané v CIPS a vedené odborníky genderové problematiky mají za cíl zvýšit povědomí o rovnoprávném postavení mužů a žen ve vědeckém, akademickém i technickém prostředí.

Jak se časem měnil počet studentek na ČVUT dle fakult a ústavů:


Co nabízíme

V Centru informačních a poradenských služeb Vám nabízíme:

  • prostor pro diskusi
  • přednášky a semináře na dané téma vedené odborníky, setkání s úspěšnými ženami v technických oborech
  • prostor pro realizaci vlastního semináře/besedy v rámci projektu Studenti sobě
  • psychologickou poradnu a konzultace

Informace

Webové stránky:

http://genderaveda.cz - Oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., které Dělá aplikovaný výzkum a spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Úřadem vlády, grantovými agenturami i univerzitními a akademickými pracovišti.

https://www.talentica.cz/zeny-a-technika/ - Technicky zaměřená personální agentura.

https://www.czechitas.cz/cs/ - Podporovatelé žen v IT organizují pro ženy kurzy programování, tvorby webu, grafiky apod., prezentují příběhy žen v IT, nebo i radí při volbě oboru či zaměření.

http://divcispolek.cz/ - Dívčí spolek Smíchovské střední průmyslové školy.

https://czlobby.cz/cs - Síť organizací, která hájí práva žen v České republice a je součástí Evropské ženské lobby.

https://www.facebook.com/ctvrtavlna/ - Nezávislá feministická organizace Čtvrtá vlna

Zahraniční stránky:

https://www.womenintechnology.org/

http://www.geekettes.io/

Video:

Panelová debata na téma Rovnost a česká věda: Jak na to? v rámci projektu NKC – Národního kontaktního centra gender a věda Sociologického ústavu AV ČR.

https://slideslive.com/38897562/panelova-debata-na-tema-rovnost-a-ceska-veda-jak-na-to

Panel je zaměřen na kulturní a institucionální změny v prostředí české vědy a jejich možnosti realizace. Panelistky a panelisté, kteří působí v oblasti české vědy, výzkumu a inovací a politiky rovných příležitostí pro ženy a muže sdílejí své zkušenosti se zaváděním změn v institucích. Debaty se zúčastnil i Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D. z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

Rozhovor s PhDr. Jiřinou Šiklovou, CSc., socioložkou, zakladatelkou katedry sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Gender Studies Centra, držitelkou Medaile za zásluhy I. Stupně, o minulosti, současnosti i budoucnosti:

https://www.youtube.com/watch?v=6H2ZOryORaU

Články:

Článek o ženách ve vědě a technice a překážkách, které jim brání ve vstupu do vědy a studiu technických oborů a kroky ze strany UNESCO:

http://www.amo.cz/wp-content/uploads/2016/01/PSS-Ženy-ve-vědě-a-technice-UNESCO.pdf

Článek o aktivitách a iniciativách na podporu žen ve vědě jako je například projekt L’Oréal Pro ženy ve vědě:

https://www.matfyz.cz/clanky/619-zeny-ve-vede

Zpráva o 4. národní konference o genderu a vědě, kterou pořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu a Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, jejímž cílem bylo upozornit na zodpovědnost ze strany institucí a vedoucích pracovníků na všech úrovních.

http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Genderova-rovnost-ve-vede-je-odpovednosti-zejmena-samotnych-organizaci/

Rozhovor s prof. Kurtem Ricem, rektorem Univerzity aplikovaných věd v Oslu a Akershusu, zastáncem genderové rovnosti a kvót ve vědě a výzkumu:

http://abicko.avcr.cz/2016/05/07/index.html

Rozhovor se studentkami, absolventkami pražské AVU, UMPRUM a politologie, které jsou členky nezávislé feministické organizace Čtvrtá vlna:

https://wave.rozhlas.cz/chceme-aby-se-sexismus-stal-celospolecenskym-tematem-rikaji-clenky-ctvrte-vlny-5186793

Článek související s vydáním knihy Angely Sainiové: Od přírody podradné – Jak se věda mýlila v ženách:

https://www.respekt.cz/tydenik/2018/46/vse-je-jen-otazka-moci

Článek Lidových novin na téma volby technických oborů u středoškoláků a mentoringový program pro středoškolačky:

https://www.pressreader.com/czech-republic/lidove-noviny/20160216/281775628214438

Článek o studii odhalující odlišné vnímaní technických oborů dívkami a chlapci:

http://www.metro.cz/ve-vede-chybi-odbornici-zeny-se-do-techniky-boji-f5j-/region.aspx?c=A170421_142549_metro-region_jsk

Socioložka Mgr. Marcela Linková, Ph.D. z Akademie věd ČR popisuje různé podoby rovnosti ve veřejném prostoru, zaměstnání, či v rodině. Vysvětluje také rozdíl mezi pohlavím a genderem, nebo význam pojmu feminismus. Představuje i překážky, kterým mohou ženy ve vědě čelit:

https://www.hatefree.cz/blo/rozhovory/2945-marcea-linkova

Na titul Evropská žena činu (Londýn, 1998) může být hrdá Ing. Božena Mannová, Ph.D. z FEL ČVUT, která je kromě odborné dráhy programátorky a lektorské činnosti velmi aktivní i v podpoře a práci se studenty a mladými vědeckými pracovníky. Například na mezinárodní programátorské soutěži (ACM International Collegiate Programming Contest – ICPC) se nejdřív podílela jako kouč studentských týmů FEL ČVUT, v současnosti již zastává pozici ředitelky pro Evropu, Střední východ a Afriku. Více o jejích aktivitách a úspěších:

https://www.fel.cvut.cz/cz/elektra/jubilea/Mannova_Bozena

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. uděluje každoročně Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Rozhovor s laureátkou ceny v roce 2014 prof. Ing. Alenou Kohoutkovou, CSc., FEng. z FSV ČVUT v Praze, která se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblasti stavebních konstrukcí, najde na stránce:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/rozhovor-s-laureatkou-ceny-milady-paulove-v-roce-2014

Rozhovor se socioložkou Jiřinou Šiklovou, zakladatelkou katedry sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Gender Studies Centra, držitelkou Medaile za zásluhy I. stupně:

https://neovlivni.cz/neplette-se-zeny-berou-stejne-penize-jako-muzi-ale-mnohdy-je-nechteji/

Jiřina Šiklová o změnách přístupu k gender otázce v naší společnosti:

http://www.kvalitni-zivot.cz/kariera/sociolozka-jirina-siklova-rovnost-se-neda-zaridit-pravnim-predpisem

Rozhovor s ředitelkou neziskové organizace Gender Studies Helenou Skálovou o projektech organizace, mezi které patří i projekt Girl’s Day V4 podporující mladé dívky s ambicí studovat technické a exaktní obory:

http://www.kvalitni-zivot.cz/kariera/helena-skalova-genderove-stereotypy-jsou-v-ceske-spolecnosti-vsudypritomne

Knihy:

Angela Sainiová: Od přírody podřadné – Jak se věda mýlila v ženách

Britská novinářka a popularizátorka vědy Angela Saini, která vystudovala strojírenství na Oxfordu, se ve své knize Od přírody podřadné věnuje dokumentaci vývoje pohledu na mezipohlavní rozdíly od čas Darwina. Kniha vyšla ve Velké Británii v roce 2017 a obdržela cenu Physics World Book of the Year 2017 a druhé místo v žebříčku Goodreads v kategorii věda a výzkum. Časopisy The Spectator, deník The Guardian a mnohé další ji zařadily mezi knihy roku. V roce 2018 kniha vyšla i v českém překladu.

http://www.academia.cz/od-prirody-podradne--saini-angela--academia--2018

https://www.soc.cas.cz/publikace/od-prirody-podradne-jak-se-veda-mylila-v-zenach

https://plus.rozhlas.cz/od-prirody-podradne-myslel-si-o-zenach-darwin-a-mylil-se-7665691

Jiřina Šiklová: Dopisy vnučce

Kniha o mezigeneračním porozumění, v rámci které se autorka věnuje rozličným tématům jako je například dospívaní, láska, vztah k rodičům a sourozencům, nebo i emancipace a rovnost muže a ženy.

Filmy:

Tample Grandin (2010):

Biografické drama HBO o příběhu Tample Grandin, která se navzdory poruše autistického spektra stala úspěšnou vědkyní, spisovatelkou, ochránkyní zvířat a angažovala se ve vzdělávání autistů.

Hidden figures, Skrytá čísla (2016):

Historické drama o třech geniálních afroamerických matematičkách v NASA, jejichž výpočty se podílely na vyslání astronauta Johna Glenna na oběžnou dráhu.

Plakáty z již proběhlých akcí:

TOPlist