Mgr. et Mgr. Katarína Širancová
poradce v psychologické poradně pro zahraniční studenty

psychological counsellor for foreign students

Odborná kvalifikace: Psychologie na FF UK v Praze, Filologie – Anglický jazyk na FF UK, kurz Komletní krizové intervence, frakventantka psychoterapeutického výcviku v Kognitivně-behaviorální terapii. Členka Asociace vysokoškolských poradců.

Professional qualifications: Psychology at Charles University in Prague, Philology – English language at Charles University in Prague, Crisis Intervention course, currently in Cognitive Behavior Therapy training. Member of the Czech Association of University Advisors.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6

Prostory CIPS jsou v termínu 1/7 -19/9 otevřeny Po - Pá od 10 h do 14 h. Můžete nás navštívit v otevíracích hodinách, kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. PSYCHOLOGICKÁ, DUCHOVNÍ, PRÁVNÍ, ŘEČOVÁ, STUDIJNÍ PORADNA a KOUČOVÁNÍ bude mít omezený provoz, viz. info u jednotlivých poraden.