Mgr. et Mgr. Katarína Širancová
Odborný referent, informačně-poradenské služby

Vzdělání: Filologie: Anglický jazyk FF UK, Psychologie FF UK. Kontaktní osoba pro propagaci.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6