lektor centra současného umění DOX

lektor centra současného umění DOX
Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6