Markéta Prachařová

Markéta Prachařová

Markéta Prachařová je sociální a umělecká terapeutka. Arteterapii studovala u Ady Rosin B.ED. na Akademii sociálního umění v Praze a u Doc. Otto Čačky na Masarykově univerzitě v Brně. V letech 2014- 2016 působila jako arteterapeutka na psychosomatickém a psychiatrickém oddělení nemocnice Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke a na onkologické klinice Arcadia v Kasselu v Německu.

Věnuje se individuální arteterapii s dospělými i dětmi a pořádá workshopy jak u nás, tak v Německu a Švýcarsku. Ve své tvorbě se inspiruje dílem antroposofické lékařky a malířky Margarethe Hauschka. Barvy jsou pro ni jedinečným prostředkem, který umožňuje duši prožívat a uzdravuje ji.

V současné době studuje medicínu na Universität Witten/Herdecke v Německu.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6

Prostory CIPS jsou v současné době uzavřeny. Můžete nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. PSYCHOLOGICKÁ, DUCHOVNÍ, PRÁVNÍ, ŘEČOVÁ, STUDIJNÍ PORADNA a KOUČOVÁNÍ probíhá online po předchozí domluvě.