Mgr. et Mgr. Jakub Švec

Mgr. et Mgr. Jakub Švec

Jakub Švec vystudoval v Praze na FF UK postupně dva obory: jednooborovou filosofii se zaměřením na učitelství a jednooborovou pedagogiku se zaměřením na školní pedagogiku a osobnostní a sociální rozvoj.

Působil 3 roky jako učitel na gymnáziu (rok jako třídní), učil na soukromé Vyšší odborné škole Trivis (vedl zde sociálně-psychologický výcvik pro studenty) a v současnosti přednáší více než deset let externě na FF UK (zážitkovou pedagogiku) a na MFF UK (rétoriku a komunikaci pro budoucí učitele). Pracoval ve vzdělávací a poradenské firmě Interquality (11 let) na pozici lektora, kde měl na starosti vzdělávání manažerů (od mistrů, přes střední management a týmy obchodníků až po top management). Byl členem správní rady občanského sdružení Projekt Odyssea (14 let), nyní zastává v této organizaci funkci lektora a předsedy revizní komise. Do jeho kompetencí patří psychologická a poradenská práce se žáky (prevence šikany na ZŠ a SŠ), VŠ studenty a pedagogickými pracovníky (kurzy zaměřené na kázeň ve třídě a komunikaci s rodiči, žáky, kolegy, vedením školy).

V současné době úzce spolupracuje se vzdělávací společností Manta Edu jako lektor (od roku 1993 odškolil více než 10.000 hodin), facilitátor (vede porady, pomáhá projektovým týmům, aby lépe fungovaly), mediátor (např. v jedné základní škole na Praze východ vedl jednání mezi obcí, vedením školy a rozzlobenými rodiči) supervizor a kouč (s Farní charitou Beroun spolupracuje např. jako supervizor sociálních pracovníků v azylových domech, pro terénní službu a denní centrum, pro Národní ústav vzdělávání vedl projekt koučingu, kdy řídil tým 10 lektorů, kteří koučovali 100 specialistů – sám v tomto projektu odkoučoval přes 350 hodin, v o.p.s. Proxima Sociale působí jako supervizor týmu, který se věnuje prevenci šikany na ZŠ).

Prošel dlouhodobým 500 hodinovým výcvikem pro lektory sociálních dovedností se sebereflektivní (sebezkušenostní) částí a sám pod supervizí takové výcviky vede. Poskytuje individuální i párovou podporu lidem, kteří se dostali do těžké životní situace (např. partnerské problémy, výchovné problémy s dětmi, šikana, velké životní změny, problémy v práci, apod.)  Věnuje se procesům skupinové dynamiky, prevenci šikany, (konstruktivní) komunikaci na všechny možné i nemožné způsoby (od asertivity přes vyjednávání až po krizovou intervenci) a sebeřízení (práci se stresem, práci se změnou, řízení času, psychohygieně, apod.). V poslední době ho oslovily současné výzkumy věd zabývajících se fungováním mozku. Je rozvedený, bydlí v Kostelci n. Černými lesy a má dvojčata.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6