Mgr. Jan Maršálek, Mgr. Pavla Táborská

Mgr. Jan Maršálek, Mgr. Pavla Táborská

Jan Maršálek je psycholog a psychoterapeut pracující s dospělými a s páry. Profesně vychází z principů integrativní psychoterapie na psychodynamickém základu a z praxe manželského a rodinného poradce. Dále si rozšiřuje vzdělání v biosyntetické psychoterapii. Je řádným členem Asociace manželských a rodinných poradců a České asociace pro psychoterapii.

Ve své práci propojuje zájem o lidské prožívání v jeho barevnosti a košatosti s pokorou vůči rozmanitosti lidských vztahů a potřeb tělesných, emočních, mentálních i spirituálních.

Pavla Táborská

Absolvovala jednooborové studium Psychologie na FF UK (Mgr.) a studium Andragogiky a personálního řízení tamtéž (Bc.). V průběhu profesní dráhy propojovala oblast prevence rizikového chování (návykové látky, šikana, osobnostně-sociální rozvoj), rozvoje a vzdělávání dospělých (pedagogů, lektorů a konzultantů), personálního poradenství, vedení týmů a psychologického poradenství (především v oblasti odvykání kouření). V roce 2016 stála u zrodu Národní linky pro odvykání. V současné době je frekventantkou 5letého výcviku v biosyntetické psychoterapii od Českého institutu biosyntézy.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6