Mgr. Pavla Táborská

Psycholožka a lektorka

  • (+420) 224 358 464
  • cips@cvut.cz
  • Osobně v poradně: út 9-16 h

Absolvovala jednooborové studium Psychologie na FF UK (Mgr.) a studium Andragogiky a personálního řízení tamtéž (Bc.). V průběhu profesní dráhy propojovala oblast prevence rizikového chování (návykové látky, šikana, osobnostně-sociální rozvoj), rozvoje a vzdělávání dospělých (pedagogů, lektorů a konzultantů), personálního poradenství, vedení týmů a psychologického poradenství (především v oblasti odvykání kouření). V roce 2016 stála u zrodu Národní linky pro odvykání. V současné době je frekventantkou 5letého výcviku v biosyntetické psychoterapii od Českého institutu biosyntézy.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6

Prostory CIPS jsou v termínu 1/7 -19/9 otevřeny Po - Pá od 10 h do 14 h. Můžete nás navštívit v otevíracích hodinách, kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. PSYCHOLOGICKÁ, DUCHOVNÍ, PRÁVNÍ, ŘEČOVÁ, STUDIJNÍ PORADNA a KOUČOVÁNÍ bude mít omezený provoz, viz. info u jednotlivých poraden.