Mgr. Pavla Táborská

Poradkyně v psychologické poradně

Absolvovala jednooborové studium Psychologie na FF UK (Mgr.) a studium Andragogiky a personálního řízení tamtéž (Bc.). V průběhu profesní dráhy propojovala oblast prevence rizikového chování (návykové látky, šikana, osobnostně-sociální rozvoj), rozvoje a vzdělávání dospělých (pedagogů, lektorů a konzultantů), personálního poradenství, vedení týmů a psychologického poradenství (především v oblasti odvykání kouření). V roce 2016 stála u zrodu Národní linky pro odvykání. V současné době je frekventantkou 5letého výcviku v biosyntetické psychoterapii od Českého institutu biosyntézy.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6