PhDr. Svatava Švihlíková

PhDr. Svatava Švihlíková

PhDr. Svatava Švihlíková vyučuje prezentační dovednosti na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. Patří k zakladatelům Prague Speakers, pražského klubu celosvětové sítě Toastmasters international (toastmaster = kdo pronáší přípitky), sdružující přes 15 900 klubů po celém světě. V klubovém pozitivním a podporujícím prostředí si jeho členové na základě nejnovějších metod rozvíjejí své komunikační a prezentační dovednosti, což vede k posílení jejich sebevědomí a k osobnímu růstu. Také ve své výuce praktikuje kooperativní a partnerský přístup, zážitkovou a zkušenostní výuku, využívá hry a cvičení rozvíjející schopnost efektivně prezentovat, využívat svou kreativitu a svá sdělení podporovat vhodnou řečí těla. Zapojuje také metody pomáhající studentům zvládnout trému a strach z vystoupení.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6