PRO VÁS

Poskytujeme informace o ČVUT. Všem studentům ČVUT nabízíme podporu při řešení studijních, osobních, rodinných a právních problémů. Pro studenty organizujeme akce zaměřené na osobní rozvoj. Veškeré naše služby jsou pro studeny  ČVUT zdarma.

  • odborné poradny pro individuální pomoc (zdarma)
  • okamžitá pomoc v krizové situaci – v případě potřeby můžete přijít i bez objednání
  • informační servis – veškeré informace o studiu a dění na ČVUT
  • semináře, dílny, besedy zaměřené na osobnostní rozvoj, podporu kreativity a studijních dovedností (zdarma)
  • studenti sobě – možnost pro studenty uspořádat v multifunkčním sálku vlastní akci pro své kolegy
  • volně přístupné počítače s internetem, wifi
  • tiskový systém Tina – samoobslužný systém pro kopírování a tisk (zpoplatněno)
  • klidný prostor pro setkávání a posezení, k dispozici denní tisk

 

AKTUÁLNĚ – VÁLKA NA UKRAJINĚ
ČVUT nabízí psychologickou podporu a pomoc VŠEM studentům, kteří se cítí zasaženi a ohroženi aktuální situací na Ukrajině!

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGICKÁ POMOC
v českém jazyce Mgr. Miloš Havlík: milos.havlik@cvut.cz
v anglickém jazyce Mgr. et Mgr. Katarína Širancová: katarina.sirancova@cvut.cz

 


Vzhledem k velkému počtu zájemců ze strany ukrajinských studentů a naplnění našich kapacit jsme nuceni ukončit registraci uchazečů o studium na ČVUT v Praze v akademickém roce 2021/2022.

Informace ohledně přijímacího řízení do akademického roku 2022/2023 a přijímacích zkoušek na jednotlivé fakulty ČVUT v Praze naleznete zde.

Přihláška do studia je spojena s úhradou poplatku za přijímací řízení. V okamžiku přijetí do studia může ukrajinský student se statusem uprchlíka podat žádost o vrácení poplatku. Poplatek mu bude na základě jeho žádosti vrácen.

Žádost se podává na studijním oddělení fakulty, kde je student zapsán.

*************

У зв’язку з великим інтересом та вичерпанням вільних місць ЧТУ був змушений припинити реєстрацію студентів українських університетів (які мають українське громадянство, навчаються в рамці акредитованих програм та не можуть зараз продовжити навчання у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, тобто «free movers») на короткострокове навчання в 2021/2022 навчальному році. Інформацію про порядок вступу на 2022/2023 навчальний рік та вступні іспити на окремі факультети ЧТУ можна знайти тут.

Подача заявки на навчання передбачає сплату адміністративного збору. Здобувачі з України (громадяни України, які рятуються від збройного конфлікту в Україні та які отримали статус біженця або тимчасовий захист на території Чехії) можуть подати заяву на повернення коштів.

Заява подається у навчальному відділі факультету, до якого студент був зарахуван.

*************

Due to the large number of applicants from Ukrainian students and our limited capacity, we have to terminate the registration of applicants for study programmes at CTU in Prague in the 2021/2022 academic year.

Information on the admission procedure for the 2022/2023 academic year and on the entrance examinations for each of the faculties of CTU in Prague can be found here.

An application for a study programme is associated with the payment of a fee for the admission procedure. At the moment when a Ukrainian student with refugee status is admitted to a study programme, she/he can submit an application for a refund of the fee. On the basis of this request, the fee will be refunded. The application is submitted to the study department of the Faculty at which the student is enrolled.

NEWSLETTER

SPOLUPRACUJEME
Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6