PRO VÁS

Milí studenti, vzhledem k současné situaci je CIPS minimálně do 12.4. 2020 zavřené, ale budeme se snažit Vám být k dispozici co nejvíc. Studenti s již domluveným termínem PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ mohou kontaktovat svého poradce ohledně možnosti online konzultace. Pokud termín ještě nemáte a máte zájem o konzultaci, obracejte se na Mgr. Miloše Havlíka: milos.havlik@cvut.cz (online konzultace/konzultace po telefonu/podle individuální dohody). Krizové psychologické poradenství zajišťuje Mgr. Miloš Havlík telefonicky pondělí – pátek od 8:00 do 18:00, tel.: +420 702 030 337. Pokud máte zahraniční spolužáky nebo kamarády na ČVUT, kteří by v této situaci potřebovali pohovořit s psychologem, odkazujte je na Mgr. Katarínu Širancovou: katarina.sirancova@cvut.cz. Pro DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ kontaktujte Dr. Vladimíra Slámečku: vladimir.slamecka@cvut.cz. Pro SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADENSTVÍ kontaktujte Mgr. Miroslava Humla SMS zprávou na číslo +420 601 391 611. Pro STUDIJNÍ PORADENSTVÍ kontaktujte Mgr. Taťánu Cihlářovou tatana.cihlarova@cips.cvut.cz. KOUČOVÁNÍ může po domluvě s Ing. Markétou Veljačikovou probíhat formou videokonference nebo telefonicky: Marketa.Veljacikova@cvut.cz. Akce (semináře, dílny, kurzy) v dubnu a květnu se ruší.

Poskytujeme informace o ČVUT. Všem studentům a zaměstnancům ČVUT nabízíme podporu při řešení studijních, osobních, rodinných a právních problémů. Pro studenty organizujeme akce zaměřené na osobní rozvoj.

  • odborné poradny pro individuální pomoc (zdarma)
  • okamžitá pomoc v krizové situaci – v případě potřeby můžete přijít i bez objednání
  • informační servis – veškeré informace o studiu a dění na ČVUT
  • semináře, dílny, besedy zaměřené na osobnostní rozvoj, podporu kreativity a studijních dovedností
  • studenti sobě – možnost pro studenty uspořádat v multifunkčním sálku vlastní akci pro své kolegy
  • volně přístupné počítače s internetem, wifi
  • tiskový systém Tina – samoobslužný systém pro kopírování a tisk
  • klidný prostor pro setkávání a posezení, k dispozici denní tisk
NEWSLETTER

SPOLUPRACUJEME
Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6

Vzhledem k příkazu rektora je CIPS do 3.4.2020 zavřené, ale PSYCHOLOGICKÁ, DUCHOVNÍ, PRÁVNÍ, STUDIJNÍ PORADNA a KOUČOVÁNÍ probíhá e-mailem/online.