PRO VÁS

Poskytujeme informace o ČVUT. Všem studentům ČVUT nabízíme podporu při řešení studijních, osobních, rodinných a právních problémů. Pro studenty organizujeme akce zaměřené na osobní rozvoj. Veškeré naše služby jsou pro studeny  ČVUT zdarma.

  • odborné poradny pro individuální pomoc (zdarma)
  • okamžitá pomoc v krizové situaci – v případě potřeby můžete přijít i bez objednání
  • informační servis – veškeré informace o studiu a dění na ČVUT
  • semináře, dílny, besedy zaměřené na osobnostní rozvoj, podporu kreativity a studijních dovedností (zdarma)
  • studenti sobě – možnost pro studenty uspořádat v multifunkčním sálku vlastní akci pro své kolegy
  • volně přístupné počítače s internetem, wifi
  • tiskový systém Tina – samoobslužný systém pro kopírování a tisk (zpoplatněno)
  • klidný prostor pro setkávání a posezení, k dispozici denní tisk
  • zvládnout vysokoškolské studium vám může pomoci Manuál duševního zdraví vysokoškoláka

Tragické události na FF UK

Nabízíme také psychologickou podporu pro studující a zaměstnané ČVUT, kteří se cítí být zasaženi tragickými událostmi na filozofické fakultě UK. Objednávejte se prosím přímo do Psychologické poradny. 


Psychologická a studijní podpora v souvislosti s válkou v Izraeli

Vedení ČVUT vydalo prohlášení, ve kterém odsuzuje útok na Izrael. Centrum informačních a poradenských služeb je připraveno poskytnou psychologickou podporu i studijní poradenství všem studujícím, kteří jsou situací zasaženi.

Psychologické poradenství
Studijní poradenství

 

 

 

 

 

NEWSLETTER

SPOLUPRACUJEME
Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6