PRO VÁS

Poskytujeme informace o ČVUT. Všem studentům ČVUT nabízíme podporu při řešení studijních, osobních, rodinných a právních problémů. Pro studenty organizujeme akce zaměřené na osobní rozvoj. Veškeré naše služby jsou pro studeny  ČVUT zdarma.

 • odborné poradny pro individuální pomoc (zdarma)
 • okamžitá pomoc v krizové situaci – v případě potřeby můžete přijít i bez objednání
 • informační servis – veškeré informace o studiu a dění na ČVUT
 • semináře, dílny, besedy zaměřené na osobnostní rozvoj, podporu kreativity a studijních dovedností (zdarma)
 • studenti sobě – možnost pro studenty uspořádat v multifunkčním sálku vlastní akci pro své kolegy
 • volně přístupné počítače s internetem, wifi
 • tiskový systém Tina – samoobslužný systém pro kopírování a tisk (zpoplatněno)
 • klidný prostor pro setkávání a posezení, k dispozici denní tisk
 • zvládnout vysokoškolské studium vám může pomoci Manuál duševního zdraví vysokoškoláka

INFORMACE K PRODLOUŽENÍ DOČASNÉ OCHRANY

Prodloužit dočasnou ochranu mohou všichni držitelé dočasné ochrany, kteří ji získali do konce roku 2022, a její platnost vyprší do 31. března 2023. Registrovat se na prodloužení dočasné ochrany bude možné pouze online. Při registraci budete muset uvést: osobní údaje, místo vašeho hlášeného pobytu v České republice, adresu a název školy.

Jak můžete prodloužit dočasnou ochranu?

 • ledna 2023 bude spuštěna nová online platforma na registraci k prodloužení dočasné ochrany.
 • Na provedení online registrace budete mít čas do 31. března 2023. V případě, že do konce března registraci neprovedete, dočasná ochrana vám zanikne.
 • Při online registraci si zarezervujete termín na osobní setkání na pracovišti Ministerstva vnitra. Potvrzení o registraci obdržíte e-mailem.
 • Registrací a rezervací termínu se vám dočasná ochrana prodlužuje do 30. září 2023. Budete mít tak dostatek času se dostavit v předem stanovený termín na naše pracoviště za účelem vylepení vízového štítku.
 • V termínu, který jste si zvolili během online registrace, se osobně dostavíte na pracoviště Ministerstva vnitra. Na pracoviště si vezměte s sebou:
  • platný cestovní doklad, pokud jste jeho držiteli, případně jiný doklad, jímž prokážete svoji totožnost, pokud platný cestovní doklad nemáte,
  • doklad o ubytování (nemusíte předkládat, pokud jste ubytováni v rámci státního systému nouzového ubytování, nebo jste požádali o dočasnou ochranu až po 27. červnu 2022 a místo hlášeného pobytu se nezměnilo),

Pokud bude vše v pořádku, bude vám vylepen vízový štítek. Tím se vaše dočasná ochrana prodlouží do 31. března 2024.

Pro aktuální informace sleduje webové stránky Ministerstva vnitra ČR zde

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОДОВЖЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ

Тимчасовий захист можуть продовжити всі громадяни України, які отримали його до кінця 2022 року з дійсністю до 31 березня 2023 року. Реєстрація на продовження тимчасового захисту буде можлива лише онлайн. При реєстрації вам буде необхідно вказати: особисті дані, місце проживання в Чехії, адресу та назву навчального закладу.

Як продовжити тимчасовий захист?

 • 30 січня 2023 року запрацює нова онлайн-платформа для продовження тимчасового захисту.
 • Вам потрібно буде зареєструватися онлайн до 31 березня 2023 р. Якщо ви не зареєструєтесь, тимчасовий захист Вам буде анульовано.
 • Реєструючись онлайн, ви також забронюєте дату для особистої зустрічі у відповідному офісі МВС. Підтвердження реєстрації Вам прийде на електронну пошту.
 • Реєструючись та записуючись на прийом Ви автоматично продовжуєте тимчасовий захист до 30 вересня 2023 року. Таким чином, Ви матимете достатньо часу, щоб усе вирішити та вклеїти візу.
 • Особисто з’явиться до офісу Міністерства внутрішніх справ у день, який Ви обрали під час онлайн-реєстрації. Візьміть з собою наступні документи:
  • дійсний закордонний паспорт, або інший документ, що засвідчує Вашу особу, якщо у вас немає дійсного закордонного паспорту,
  • підтвердження про проживання (не потрібно подавати, якщо Ви розміщені в пункті тимчасового розміщення біженців або подали заяву на тимчасовий захист після 27 червня 2022 року і місце Вашого проживання не змінилося).

Якщо Ви дотримаєтесь вище перерахованого, Вам наклеять нову візу тимчасового захисту. Термін дії Вашого тимчасового захисту буде продовжено до 31 березня 2024 року.

Для отримання актуальної інформації слідкуйте за веб-сайтом сайт Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки тут.

INFORMATION ON EXTENDING YOUR TEMPORARY PROTECTION

All persons who received Temporary Protection before the end of year 2022, the validity of which expires on March 31st, 2023, can extend their Temporary Protection. It will be possible to register for an extension of Temporary Protection only online. When registering, you must provide: your personal details, your announced place of residence in the Czech Republic, and the address and the name of the school (university).

How can you extend your Temporary Protection?

 • On January 30th, 2023a new online platform for registering for Temporary Protection will be opened.
 • You will have until March 31st, 2023 to make your online registration. If you do not make your online registration before the end of March, your Temporary Protection will be terminated.
 • When making your online registration, you reserve an appointment for a personal meeting at a workplace of the Ministry of the Interior. You will receive confirmation of your registration by e-mail.
 • Registration and the reservation of an appointment extends your Temporary Protection until March 31st, 2023. You will therefore have enough time to make your way to our workplace for your appointment for the purposes of attaching the visa stamp.
 • At the time of the appointment that you chose in your online registration, arrive in person at the workplace of the Ministry of the Interior. Take with you to the workplace of the Ministry of the Interior
  • a valid travel document, if you have one, or alternatively another document that provides evidence of your identity, if you do not have a valid travel document,
  • an accommodation document (you do not have to present this if you are accommodated within the framework of the state system for emergency housing, or if you applied for Temporary Protection after June 27th, 2022 and your place of announced accommodatioin has not changed),

If everything is in order, your visa stamp will be attached. In this way, your Temporary Protection will be extended until March 31st, 2024.

For current information, please follow the web pages of the Ministry of the Interior of the Czech Republic here

 

 

NEWSLETTER

SPOLUPRACUJEME
Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6