PRO VÁS

Poskytujeme informace o ČVUT. Všem studentům a zaměstnancům ČVUT nabízíme podporu při řešení studijních, osobních, rodinných a právních problémů. Pro studenty organizujeme akce zaměřené na osobní rozvoj.

  • odborné poradny pro individuální pomoc (zdarma)
  • okamžitá pomoc v krizové situaci – v případě potřeby můžete přijít i bez objednání
  • informační servis – veškeré informace o studiu a dění na ČVUT
  • semináře, dílny, besedy zaměřené na osobnostní rozvoj, podporu kreativity a studijních dovedností
  • studenti sobě – možnost pro studenty uspořádat v multifunkčním sálku vlastní akci pro své kolegy
  • volně přístupné počítače s internetem, wifi
  • tiskový systém Tina – samoobslužný systém pro kopírování a tisk
  • klidný prostor pro setkávání a posezení, k dispozici denní tisk
NEWSLETTER

SPOLUPRACUJEME
Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6

CIPS je pro studenty otevřen pondělí -čtvrtek 9-15:30 hod., pátek 9-14 hod. PSYCHOLOGICKÁ, DUCHOVNÍ, PRÁVNÍ, STUDIJNÍ PORADNA a KOUČOVÁNÍ probíhá osobně i online po domluvě.