Psychologická poradna

Psychologická poradna v období nouzového stavu probíhá ONLINE formou po předchozí domluvě s poradcem.

Psychologická poradna je určena všem studentům ČVUT a je zdarma. Můžete zde diskrétně konzultovat a řešit své osobní problémy, krizové situace, mezilidské konflikty ve škole i v soukromí.

PhDr. Daniela Röes, Mgr. Miloš Havlík

  • pomohou těm, kteří hledají odbornou psychologickou pomoc v oblasti studijních a osobních problémů. Může se jednat o zátěž spojenou se studiem na VŠ (tréma, poruchy spánku, neurotické potíže)
  • pomohou řešit možnosti osobnostního rozvoje a sebepoznání, problematiku mezilidských vztahů (problémy se vztahy s rodiči, partnery)
  • pomohou řešit otázky krizové intervence, zneužívání, alkoholových, drogových závislostí, gamblerství, sexuálního obtěžování, aj.
  • v případě potřeby řešit krizovou situaci můžete přijít i bez objednání

Eva Helebrantová, poradce v oblasti osobnostního rozvoje a řečový poradce

  • poskytne odborné konzultace v oblasti psychologie a osobnostního rozvoje
  • pomůže vám při orientaci se v problémech a vztazích, při hledání řešení a při aktivaci vlastních zdrojů
  • poskytne průběžný koučink (průvodcovstí) v době zkouškového období
  • pomůže při nalezení jistoty v mluveném projevu, naučí vás jak vaši řeč učinit živou a poutavou.

Naše řeč a naše osobnost jsou spolu úzce spojeny. Kultivuji-li svou řeč, pracuji také velmi intenzivně na svém vlastním osobnostním rozvoji.

OBJEDNÁVÁNÍ DO PORADNY

Pokud se chcete objednat do poradny, zavolejte nám nebo kontaktujte mailem přímo zvoleného poradce.
S jakýmkoli dotazem nebo problémem se na nás můžete obrátit.
Anonymita a důvěrnost informací je zajištěna.

Daniela-Roes.jpg
PhDr. Daniela Roes
Poradce v psychologické poradně
Milos-Havlik.jpg
Mgr. Miloš Havlík
Poradce v psychologické poradně
Eva-upravena-fotka.jpg
Eva Helebrantová
Poradce v oblasti osobnostního rozvoje a řečový poradce, lektorka seminářů se zaměřením na osobnostní rozvoj a lektorka divadelní dílny
Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6

Prostory CIPS jsou v době nouzového stavu uzavřeny. Můžete nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. PSYCHOLOGICKÁ, DUCHOVNÍ, PRÁVNÍ, ŘEČOVÁ, STUDIJNÍ PORADNA a KOUČOVÁNÍ probíhá online po předchozí domluvě.