Psychologická poradna

Psychologická poradna probíhá osobně nebo online po předchozí domluvě s poradcem.

Psychologická poradna je určena všem studentům ČVUT a je zdarma. Můžete zde diskrétně konzultovat a řešit své osobní problémy, krizové situace, mezilidské konflikty ve škole i v soukromí.

V případě naléhavých a krizových situací můžete využít krizové služby.

Psychologická poradna

  • pomáhá těm, kteří hledají odbornou psychologickou pomoc v oblasti studijních a osobních problémů. Může se jednat o zátěž spojenou se studiem na VŠ (tréma, poruchy spánku, neurotické potíže)
  • pomáhá řešit možnosti osobnostního rozvoje a sebepoznání, problematiku mezilidských vztahů (problémy se vztahy s rodiči, partnery)
  • pomáhá řešit otázky krizové intervence, zneužívání, alkoholových, drogových závislostí, gamblerství, sexuálního obtěžování, aj.
  • v případě potřeby řešit krizovou situaci můžete přijít i bez objednání

Anonymita a důvěrnost informací je zajištěna.

OBJEDNÁVÁNÍ DO PORADNY

Pro objednání do poradny použijte, prosím, rezervační systém. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do KOSu.

Mgr. Táborská nepřijímá nové studenty. Studenti, kteří v minulém semestru navštěvovali poradnu Mgr. Táborské a chtějí v konzultacích pokračovat, prosím objednávejte se mailem na cips@cvut.cz

VÁLKA NA UKRAJINĚ
Nabízíme psychologickou podporu a pomoc VŠEM studentům, kteří se cítí zasaženi a ohroženi válkou na Ukrajině

Doporučujeme

Doporučujeme ke shlédnutí cyklus rozhovorů na různá témata související s lidskou psychikou, které připravila Studentská unie FJFI ČVUT. Z našich poradců mluví Mgr. Miloš Havlík na téma Duševní zdraví, Eva Helebrantová na téma Umělecká terapie a naše koučka Ing. Markéta Veljačiková na téma Time management: https://www.youtube.com/channel/UC2s99GWxo14cLqC7FAN54uw/videos

katka-scaled.jpg
Mgr. Kateřina Benešová
Poradkyně v psychologické poradně
Daniela-Roes.jpg
PhDr. Daniela Roes
Poradkyně v psychologické poradně
Milos-Havlik.jpg
Mgr. Miloš Havlík
Poradce v psychologické poradně
PAVLA-3.jpg
Mgr. Pavla Táborská
Poradkyně v psychologické poradně
Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6