Poradny

 • Studijní poradna
  Studijní poradna je určena studentům ČVUT a zájemcům o studium na ČVUT. Pomůžeme při orientaci v novém studijním prostředí, při řešení nových situací a problémů spojených s náročným studiem.
 • Psychologická poradna
  Psychologická poradna je určena všem studentům ČVUT. Můžete zde diskrétně konzultovat a řešit své osobní problémy, krizové situace, mezilidské konflikty ve škole i v soukromí.
 • Psychological counselling for foreign students
 • Психологічна консультація українською мовою
 • Sociálně-právní poradna
  Sociálně-právní poradna je určena studentům a zaměstnancům ČVUT, získáte zde informace o právní úpravě svého problému (sociální zabezpečení, pracovní právo, studijní předpisy..)
 • Duchovní poradna
  Duchovní poradna je určena nejen věřícím studentům, ale i těm, kteří si chtějí promluvit o duchovních otázkách nebo třeba jen hledají partu stejně smýšlejících kamarádů.
 • Řečová poradna                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Podporu zde naleznou ti studenti, kteří chtějí vylepšit svůj verbální i neverbální projev a také ti, kteří chtějí získat tvořivým způsobem inspiraci pro svůj osobnostní rozvoj
 • Koučování
Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6