Řečová poradna

Řečová poradna je zarma a je určena pro studenty ČVUT, kteří chtějí:

  • najít pozitivní vztah k vlastní řeči a získat jistotu v mluveném i neverbálním projevu
  • podpořit odvahu a kreativitu, odstranit bloky, které brání k vlastnímu sebevyjádření a zdravé komunikaci
  • najít inspiraci na cestě osobnostního růstu: na cestě k zdravému sebevědomí a k vnitřní svobodě

Práce s řečí obsahuje například práci s dechem, s plynulostí a tempem řeči, přesnou výslovností, se sílou hlasu, živou intonací, s gesty, ale i práci na smysluplném a poutavém obsahu řeči.

Řeč a člověk jsou úzce spojené nádoby, proto se zlepšení řečového projevu vždy výrazně odrazí i na celkové duševní a fyzické kondici člověka.

S jakýmkoli dotazem nebo problémem se na nás můžete obrátit.
Anonymita a důvěrnost informací je zajištěna.

Eva-upravena-fotka.jpg
Eva Helebrantová
Poradce v oblasti osobnostního rozvoje a řečový poradce, lektorka seminářů se zaměřením na osobnostní rozvoj a lektorka divadelní dílny
Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6