Řečová poradna a poradna osobnostního rozvoje

Řečová poradna a poradna osobnostního rozvoje je zdarma a je určena pro studenty ČVUT.

Podporu zde naleznou ti studenti, kteří chtějí vylepšit svůj verbální i neverbální projev a také ti, kteří chtějí získat tvořivým způsobem inspiraci pro svůj osobnostní rozvoj.

  • Dozvíte se, jak zvládat trému a nervozitu a jak zlepšit formu i obsah řeči.
  • Naučíte se zdravě stát, dobře dýchat, mluvit zřetelně, zvučně, plynule, oduševněle intonovat a přirozeně gestikulovat.
  • Učiníte svůj projev smysluplný, rozmanitý a poutavý.
  • Zažijete řeč jako hravý tvořivý umělecký princip.

Práce s vlastní řečí Vám pomůže k zdravému pojetí sebe sama a k svobodnému sebevyjádření.

Konzultace trvají cca 50 min. Dle individuálních možností probíhají pravidelně jednou týdně nebo jednou za čtrnáct dní po dobu jednoho až dvou semestrů.

První hodina je „oťukávací“. S lektorkou si vyjasníte cíle, seznámíte se na ni se základními principy řeči a vyzkoušíte si, zda vám bude způsob práce vyhovovat.

Pokud se chcete objednat, kontaktujte lektorku helebeva@cvut.cz a napište své časové možnosti. Řečová poradna je v CIPSU tyto hodiny:

po:13 -18, st: 11-17, čt: 9-16

Konzultace probíhají osobně v prostorách CIPS

S jakýmkoli dotazem nebo problémem se na nás můžete obrátit.
Anonymita a důvěrnost informací je zajištěna.

eva-scaled.jpg
Eva Helebrantová
Poradkyně v řečové poradně a osobnostního rozvoje
Lektorka divadelní dílny
Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6