Arteterapie

V CIPSu nabízíme pro studující ČVUT arteterapii pod vedením Mgr. Jany Matulové.

V případě zájmu kontaktujte  prosím lektorku na email: janammatulova@gmail.com 

Co je arteterapie?

Arteterapie pracuje s uměleckou formou vyjádření tak, aby skrze uměleckou práci podporovala přirozené a posilující síly v nás. Prostřednictvím harmonie v obrázku nacházíme i harmonii uvnitř člověka, pokud je tato rovnováha podporována, jsme sami schopni nalézt řešení nejrůznějších životních situací, podporujeme tak vlastní síly a upevňujeme vnitřní hodnoty, o které se můžeme vždy opřít a které nám mohou být jistotou.

 

Jak setkání probíhá?

Pracujeme s akvarelovými barvami, suchými pastely, kresbou nebo modelujeme s hlínou. Tematicky a námětově budeme vycházet převážně z přírody, kde nacházíme harmonii, klid a jistotu. Pracujeme s hmotou, tíží a lehkostí, s elementy a jejich vzájemnými vztahy, někdy i s předlohou a inspirací významnými malíři z dějin umění. Zkoumáme barvy a tvary a skrze intuitivní hru na papíře objevujeme jejich charaktery a interakce. Průvodci v umělecké tvorbě nám mohou být příběhy, legendy a pohádky.

Setkání probíhají 1x za týden nebo 1x za 14 dní v rozsahu 45-50min., vždy podle individuálních možností a domluvy. K systematické, kontinuální a efektivní práci je dobré absolvovat 10-12 navazujících setkání.

Lekce probíhají v malých skupinách podle domluvy a tak, aby zůstalo vždy dost prostoru pro individuální práci.

 

Pro koho je arteterapie určena?

Arteterapeutická práce je vhodná pro kohokoliv, kdo má chuť se dále rozvíjet a potkávat se sám se sebou v bohatém světě barev a tvarů, rozvíjet svou tvořivost a sociální schopnosti. Není potřeba žádné předchozí výtvarné zkušenosti.

S arteterapií můžeme pracovat jako s prací psychohygienickou, kdy si potřebujeme odpočinout od běžného pracovního napětí, potřebujeme se zklidnit a získat nadhled a odstup v běžném životě, vrátit se k sobě nebo podpořit k aktivitě a prohloubení zájmu o svět. Arteterapie může pomoci při nejistotě, strachu, v období hledání sebe sama, při úzkostech, depresích i neurózách, při poruchách učení, při problémech s řečí, pomáhá zvládat krize a složité životní situace, pomáhá nám nacházet to správné místo na tomto světě.

Kdy? V pátek dopoledne vždy v 9h, 10h, 11h a 12h

Kde? V prostorách CIPS

OBJEDNÁVÁNÍ DO PORADNY

V případě zájmu kontaktujte  prosím lektorku na email: janammatulova@gmail.com 

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6