O projektu

Počítače a vše, co s nimi souvisí, obklopují každého z nás a každého z nás nějakým způsobem ovlivňují. Užitečnost vyspělé techniky je nesmírná. Počítač je pro člověka úžasným pomocníkem.

Ale i zde platí rčení: „Dobrý sluha – špatný pán“.

Právě proto, že toho počítač tolik nabízí, že vytváří virtuální a velmi pestrou snadno dosažitelnou alternativu k reálnému životu, který není vždy růžový, může u člověka vyvolávat menší nebo větší míru závislosti.

Každý z nás si vytváří k počítačům svůj vlastní přístup a musí si nastavit své vlastní meze. Určit hranici mezi závislostí a zdravým chováním není jednoduché.

Co je to závislost na počítačových hrách a internetu?

Závislost na počítačových hrách a internetu se projevuje nadměrným užíváním počítačových her a internetu obecně nebo konkrétních online aplikací (nejčastěji online hry, aplikace umožňující online sociální komunikaci, online gambling, stránky se sexuálním a pornografickým obsahem), které s sebou přináší do života jedince komplikace v pracovní, studijní nebo osobní oblasti. (Beard & Wolf, 2001)

Studenti ČVUT jsou vlivu počítačů vzhledem k zaměření jejich studia vystaveni ve vysoké míře. V CIPS jsme si této skutečnosti vědomi a většinu našich aktivit lze využít jako preventivní program, který má pomoci nastavit studentům zdravou hranici mezi nimi a informačními technologiemi.

V CIPS nabízíme:

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6