Sociálně-právní poradna

Sociálně-právní poradna je zdarma a je určena studentům a zaměstnancům ČVUT, získáte zde informace o právní úpravě svého problému (sociální zabezpečení, pracovní právo, studijní předpisy, …).

Mgr. Miroslav Huml je v CIPS osobně každou středu během semestru ( od března ) od 15:15-17:15 h, můžete přijít i bez objednání, v jiné dny kontaktujte pana Humla e-mailem: jurista@cips.cvut.cz.

Během zkouškového období je poradna pouze distančně – přes e-mail jurista@cips.cvut.cz kdykoli, přes tel. 601 391 611 pouze středy 15-17 h.

  • pomůžeme Vám s řešením problémů z oboru práva, zejména práva pracovního, občanského a rodinného
  • poskytujeme informace k problematice státního sociálního zabezpečení
  • poskytujeme konzultace při nejasnostech se studijními předpisy a legislativou ČVUT
  • neposkytujeme právní poradenství při řešení problémů souvisejících s podnikatelskou činností většího rozsahu
  • poradenskou službu zajišťuje absolvent PF UK Praha, právní poradce ve Sdružení obrany spotřebitelů, právní poradce MPSV, člen spolku Juristi, o.s

S jakýmkoli dotazem nebo problémem se na nás můžete obrátit.
Anonymita a důvěrnost informací je zajištěna.

Miroslav-Huml.jpg
Mgr. Miroslav Huml
Poradce v sociálně-právní poradně
Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6