Co děláme

Pro všechny studenty a zaměstnance ČVUT fungujeme jako zdroj informací a místo podpory, setkání, bezpečí a inspirace. Veškerou svou činností podporujeme studenty v úspěchu ve studiu, profesním a osobním životě. Snažíme se o minimalizaci překážek, se kterými se během studia studenti setkávají, a které mají vliv na počet studentů, kteří předčasně ukončí studium.

Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT vzniklo v roce 2003 na základě iniciativy studentů vracejících se ze zahraničních universit, kde se s poradenskými centry setkávali.

Informace pro všechny

Poskytujeme informace českým i zahraničním studentům, zájemcům o studium, absolventům i ostatní veřejnosti. Podáváme komplexní informace o studiu na ČVUT, o veškerém dění na fakultách, vyhledáváme kontakty na příslušné odborníky a předáváme studentům praktické informace, které souvisí se studentským životem.

Nabízíme pomoc nastupujícím studentům při orientaci v novém prostředí.

Poradenství a zázemí

Všem studentům ČVUT poskytujeme zdarma unikátní spektrum poraden: studijní, psychologickousociálně-právní, duchovní, řečovou a koučování. Zvláštní důraz klademe na řešení studijně rizikových situací.

V centru poskytujeme studentům bezpečné zázemí, kde kromě informací a odborného poradenství mohou získat inspiraci pro svůj životní styl, objevit nové oblasti života a získat dovednosti, které jim pomohou v profesním a osobním životě.

Akce pro studenty ČVUT

V průběhu celého akademického roku pořádáme akce zaměřené na kompetence potřebné pro úspěšný studijní, profesní i osobní život. Především na osvojení správných studijních návyků, podporu kreativity a osobního rozvoje. Všechny akce jsou zdarma.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6