O projektu

Koučování je určeno studentům ČVUT. Kouč provází studenty při vytváření osobní, životní, studijní či pracovní vize a podporuje při její praktické realizaci. Koučovaný si sám zvolí na prvním sezení téma a cíl setkávání.
V dalších až 3 koučovacích setkání se kouč pomocí otázek doptává a provází koučovaného při přemýšlení, prožívání, objevování a uvědomování si sebe sama.

 • Něco se Vám v životě zaseklo a nemůžete z místa?
 • Nevíte, jak pohnout s konkrétní zkouškou, bakalářkou nebo diplomkou?
 • Pochybujete, zda-li má Vaše studium smysl?
 • Necítíte se dobře? Chybí Vám síla?
 • Přemýšlíte o tom, co dál?
 • Zajímá Vás rozvíjení sebe sama?

Přijďte za koučkou do CIPSu!

V CIPS nabízíme:

 • 60 minutové koučovací setkání zcela zdarma
 • 1 – 4 koučovací setkání během jednoho semestru

Jak se přihlásit

 • Pokud se chcete objednat, kontaktujte e-mailem koučku na Marketa.Veljacikova@cvut.cz.
 • Termíny: úterky a čtvrtky 14:00, 15:15 a 16:30
 • V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit přes e-mail: cips@cvut.cz

O koučování

Koučink představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, jeho cíle nebo přání. Koučink využívá procesů zkoumání a sebeobjevování k budování klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti, kterého dosahuje prostřednictvím větší struktury, podpory a aktivní zpětné vazby.

O koučce

Ing. Markéta Veljačiková je koučkou, poradkyní a lektorkou v oblasti osobnostně-sociálního rozvoje, soft skills a rozvoje firem. Po studiu ekonomického oboru pracovala v nadnárodních společnostech, kde získala exekutivní a manažerskou zkušenost a také certifikaci a praxi kouče a trenéra v oblasti soft skills.
Téměř dvacet let konzultuje a podporuje rozvoj firemních týmů a jednotlivých klientů z mnoha různých oborů na různých pozicích, v globálních korporacích, středních i malých organizacích, v ziskové i neziskové sféře.
Své zkušenosti propojuje a rozšiřuje o poznání zákonitostí lidského života a postavení člověka ve světě, celostní terapie a principy zdravého životního stylu a využívá je pro osobnostní koučing a mentoring.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6