Duchovní poradna

Dr. Slámečku můžete kontaktovat emailem: slamecka@fel.cvut.cz

Duchovní poradna je určena nejen věřícím studentům, ale i těm, kteří si chtějí promluvit o duchovních otázkách nebo třeba jen hledají partu stejně smýšlejících kamarádů.

 • příprava ke křtu, k biřmování nebo k manželství
 • možnost svátosti smíření
 • duchovní rozhovor s knězem
 • rekolekce, exercicie (duchovní cvičení)
 • studentská mše svatá s následným programem – každé úterý od 20 h v bloku 8 na Strahově
 • prázdninové akce, výlety (Vánoce, Silvestr, Velikonoce)
 • besedy a přednášky v CIPSu
 • studium teologie a etiky v rámci humanitních předmětů na Fakultě elektrotechnické
  A0M16TE1 – Teologie | A0B16ET1 – Etika
 • duchovní myšlenky a promluvy do Vaší e-mailové schránky nebo na Váš mobilní telefon

S jakýmkoli dotazem nebo problémem se na nás můžete obrátit.
Anonymita a důvěrnost informací je zajištěna.

VLADA.jpg
Ing. ThMgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.
Poradce v duchovní poradně
Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6