Lektoři

Vojtech_Obr.jpg
Vojtěch Obr
Vojtěch Obr je poradce v sociálně-právní poradně CIPS.
empty.jpg
školitelé Loono týmu
Více informací o organizaci Loono na https://www.loono.cz/
1svihlikova.jpg
PhDr. Svatava Švihlíková
PhDr. Svatava Švihlíková vyučuje prezentační dovednosti na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. Patří k zakladatelům Prague Speakers, pražského klubu celosvětové sítě Toastmasters international (toastmaster = kdo pronáší přípitky), sdružující přes 15 900 klubů po celém světě. V klubovém pozitivním a podporujícím prostředí si jeho členové na základě nejnovějších metod rozvíjejí své komunikační a [...]
TBlaha-foto-CIPS.jpg
Mgr. Tomáš Blaha
Mgr. Tomáš Blaha je partnerským poradcem a terapeutem, průvodcem v krizi, členem prezidia Asociace manželských a rodinných poradců a neochvějným techno-optimistou. Ve své práci vychází z principů psychodynamicky orientované skupinové terapie, humanistického přístupu a pozitivní psychologie. Důležitou součástí poradenského procesu je pro něj dynamická rovnováha a integrita mysli – emocí – těla a důraz na [...]
1rataj.jpg
Mgr. Pavel Rataj
Mgr. Pavel Rataj působí jako partnerský psycholog, párový psychoterapeut, manželský a rodinný poradce. Je viceprezidentem Asociace manželských a rodinných poradců ČR, vyučuje na katedře psychologie FF Univerzity Karlovy. V rámci práce s partnerskými či rodinnými vztahy se opírá o kombinaci systémových, humanisticky a hlubinně-dynamicky orientovaných přístupů, o základní principy manželského a rodinného poradenství a využívám [...]
person_placeholder.png
Mgr. Eva Votavová
Mgr. Eva Votavová vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích. Více než 15 let se věnuje pedagogické činnosti a vlastní tvorbě. Během let 2001 až 2015 měla řadu samostatných a společných výstav v Praze, v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Spolupracovala také s neziskovými organizacemi jako lektorka výtvarných workshopů. V posledních letech se věnovala přípravě [...]
Jakub_Svec.jpg
Mgr. et Mgr. Jakub Švec
Jakub Švec vystudoval v Praze na FF UK postupně dva obory: jednooborovou filosofii se zaměřením na učitelství a jednooborovou pedagogiku se zaměřením na školní pedagogiku a osobnostní a sociální rozvoj. Působil 3 roky jako učitel na gymnáziu (rok jako třídní), učil na soukromé Vyšší odborné škole Trivis (vedl zde sociálně-psychologický výcvik pro studenty) a v současnosti přednáší více než deset let externě [...]
1milova.jpg
MgA. Tereza Karolina Grover Mílová
MgA. Tereza Karolina Grover Mílová vystudovala Malbu v ateliéru Doc. Daniela Balabána na Fakultě umění Ostravské univerzity. Výtvarnému umění, jeho vizuálně obrazovým vyjadřovacím prostředkům, barvám a jeho léčivému působení porozuměla do hloubky díky spojení bohatých zkušeností z vlastní umělecké tvorby se studiem anthroposofické umělecké arteterapie, které vystudovala na Akademii sociálního umění Tábor. V současnosti působí [...]
etinová-markéta.jpg
Markéta Šetinová
Markéta Šetinová je psychoterapeutka a socioložka, která se zaměřuje na téma singles a partnerské vztahy miléniálů. Studovala sociologii na Univerzitě v Oxfordu a nyní v rámci doktorského studia pokračuje s vlastním výzkumem na Univerzitě Karlově, kde se zabývá sociologií lásky. Na výzkumu seznamování a proměn partnerských vztahů spolupracuje také se Sociologickým ústavem na Akademii věd. [...]
empty.jpg
lektoři neziskové organizace Nevypusť duši
Lektoři neziskové organizace Nevypusť duši Organizace Nevypusť duši ukazuje, jak pečovat o duševní zdraví a kde hledat pomoc v případě nouze. O vše se stará tým mladých psychologů, lékařů, sociálních pracovníků a studentů těchto oborů a mladí lidé se zkušeností s duševním onemocněním.
empty.jpg
Lektor Českého červeného kříže
Lektor Českého červeného kříže
Jan_Chromecek.jpg
Jan Chromeček
Jan Chromeček vystudoval Akademii sociálního umění Tabor a pracuje jako učitel hudby a muzikoterapeut. V akademii Tabor vyučuje předměty Člověk a hudba, Úvod do muzikoterapie, Divadlo, Ruská literatura a je také lektorem akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách.
Skvara.jpg
Ing. Miroslav Škvára, MBA
Ing. Miroslav Škvára, MBA je odborným garantem a lektorem seminářů, připravuje materiály pro střední školy a je autorem odborných článků a publikací (Finanční gramotnost 2011 a 2016). Lektor v oblasti financí působí od roku 1993, pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně a investiční společnosti. V posledních letech se věnuje nezávislému finančnímu poradenství a [...]
Radka_Loja.jpg
Ing. Mgr. Radka Loja
Radka je psycholožka, lektorka a koučka. Vede přednášky a workshopy z oblasti osobního rozvoje. Původně vystudovala fakultu elektrotechnickou na ČVUT, později psychologii na FF UPOL. Je autorkou knihy “Emoce pod kontrolou – 5 kroků ke zvládání emocí (GRADA 2019) a spoluautorkou knihy “Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti” (GRADA, 2017). Píše a publikuje články [...]
Lukas_Kucera.jpg
Ing. Lukáš Kučera
Ing. Lukáš Kučera působí na volné noze jako lektor, konzultant, poradce a průvodce osobním rozvojem. Také jako hlavní lektor a konzultant ve vzdělávací společnosti Edutica. Zaměřujeme se na rozvoj a trénink komunikačních a facilitačních dovedností a leadershipu. S lidmi pracuje již čtrnáct let. Nejprve jako instruktor lanového centra Proud, dále deset let jako instruktor, lektor [...]
empty.jpg
Ing. Jan Šimon
Vzdělání: ČVUT, fakulta elektrotechnická, obor: komunikace, multimédia a elektronika Profese/Praxe Na vysoké škole přišel životní zvrat, kdy už jsem byl naštvaný, že nejen že jsem nepotkal tu pravou ženu, ale já skoro nepotkával žádné ženy! Proto jsem se rozhodl to změnit a začal jsem je oslovovat na ulici. Byl a je to dlouhý proces plný [...]
1mojzis.jpg
Ing. Jan Mojžíš
Workshop si pro vás připravil Ing. Jan Mojžíš, který se podílí na projektu Kritické myšlení #krimyš. Projekt vznikl ve vzdělávacím institutu GrowJOB, který mimo jiné stojí za knihou Konec prokrastinace. Honza se zaměřuje zejména na školení kritického myšlení na středních a vysokých školách. V současné době se také věnuje vědeckému výzkumu v oblasti behaviorální ekonomie a psychologie rozhodování na [...]
1steinova.jpg
Ing. Dana Steinová
Ing. Dana Steinová vystudovala Vysokou školu ekonomickou a vzdělávání dospělých na FF UK. Je zakladatelkou a předsedkyní České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Je předsedkyní Krajské rady seniorů hlavního města Prahy a generální sekretářkou mezinárodní organizace EURAG, která v Evropě hájí práva seniorů. Školí trenéry paměti pro ČR a SR a v rámci [...]
Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6