Lektoři

Vojtech_Obr.jpg
Vojtěch Obr
Vojtěch Obr je poradce v sociálně-právní poradně CIPS.
1svihlikova.jpg
PhDr. Svatava Švihlíková
PhDr. Svatava Švihlíková vyučuje prezentační dovednosti na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. Patří k zakladatelům Prague Speakers, pražského klubu celosvětové sítě Toastmasters international (toastmaster = kdo pronáší přípitky), sdružující přes 15 900 klubů po celém světě. V klubovém pozitivním a podporujícím prostředí si jeho členové na základě nejnovějších metod rozvíjejí své komunikační a [...]
1rataj.jpg
Mgr. Pavel Rataj
Mgr. Pavel Rataj působí jako partnerský psycholog, párový psychoterapeut, manželský a rodinný poradce. Je viceprezidentem Asociace manželských a rodinných poradců ČR, vyučuje na katedře psychologie FF Univerzity Karlovy. V rámci práce s partnerskými či rodinnými vztahy se opírá o kombinaci systémových, humanisticky a hlubinně-dynamicky orientovaných přístupů, o základní principy manželského a rodinného poradenství a využívám [...]
person_placeholder.png
Mgr. Eva Votavová
Mgr. Eva Votavová vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích. Více než 15 let se věnuje pedagogické činnosti a vlastní tvorbě. Během let 2001 až 2015 měla řadu samostatných a společných výstav v Praze, v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Spolupracovala také s neziskovými organizacemi jako lektorka výtvarných workshopů. V posledních letech se věnovala přípravě [...]
Jakub_Svec.jpg
Mgr. et Mgr. Jakub Švec
Jakub Švec vystudoval v Praze na FF UK postupně dva obory: jednooborovou filosofii se zaměřením na učitelství a jednooborovou pedagogiku se zaměřením na školní pedagogiku a osobnostní a sociální rozvoj. Působil 3 roky jako učitel na gymnáziu (rok jako třídní), učil na soukromé Vyšší odborné škole Trivis (vedl zde sociálně-psychologický výcvik pro studenty) a v současnosti přednáší více než deset let externě [...]
1milova.jpg
MgA. Tereza Karolina Grover Mílová
MgA. Tereza Karolina Grover Mílová vystudovala Malbu v ateliéru Doc. Daniela Balabána na Fakultě umění Ostravské univerzity. Výtvarnému umění, jeho vizuálně obrazovým vyjadřovacím prostředkům, barvám a jeho léčivému působení porozuměla do hloubky díky spojení bohatých zkušeností z vlastní umělecké tvorby se studiem anthroposofické umělecké arteterapie, které vystudovala na Akademii sociálního umění Tábor. V současnosti působí [...]
etinová-markéta.jpg
Markéta Šetinová
Markéta Šetinová je psychoterapeutka a socioložka, která se zaměřuje na téma singles a partnerské vztahy miléniálů. Studovala sociologii na Univerzitě v Oxfordu a nyní v rámci doktorského studia pokračuje s vlastním výzkumem na Univerzitě Karlově, kde se zabývá sociologií lásky. Na výzkumu seznamování a proměn partnerských vztahů spolupracuje také se Sociologickým ústavem na Akademii věd. [...]
Jan_Chromecek.jpg
Jan Chromeček
Jan Chromeček vystudoval Akademii sociálního umění Tabor a pracuje jako učitel hudby a muzikoterapeut. V akademii Tabor vyučuje předměty Člověk a hudba, Úvod do muzikoterapie, Divadlo, Ruská literatura a je také lektorem akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách.
Skvara.jpg
Ing. Miroslav Škvára, MBA
Ing. Miroslav Škvára, MBA je odborným garantem a lektorem seminářů, připravuje materiály pro střední školy a je autorem odborných článků a publikací (Finanční gramotnost 2011 a 2016). Lektor v oblasti financí působí od roku 1993, pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně a investiční společnosti. V posledních letech se věnuje nezávislému finančnímu poradenství a [...]
Radka_Loja.jpg
Ing. Mgr. Radka Loja
Radka je psycholožka, lektorka a koučka. Vede přednášky a workshopy z oblasti osobního rozvoje. Původně vystudovala fakultu elektrotechnickou na ČVUT, později psychologii na FF UPOL. Je autorkou knihy “Emoce pod kontrolou – 5 kroků ke zvládání emocí (GRADA 2019) a spoluautorkou knihy “Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti” (GRADA, 2017). Píše a publikuje články [...]
Lukas_Kucera.jpg
Ing. Lukáš Kučera
Ing. Lukáš Kučera působí na volné noze jako lektor, konzultant, poradce a průvodce osobním rozvojem. Také jako hlavní lektor a konzultant ve vzdělávací společnosti Edutica. Zaměřujeme se na rozvoj a trénink komunikačních a facilitačních dovedností a leadershipu. S lidmi pracuje již čtrnáct let. Nejprve jako instruktor lanového centra Proud, dále deset let jako instruktor, lektor [...]
1mojzis.jpg
Ing. Jan Mojžíš
Ing. Jan Mojžíš je absolvent fakulty strojní ČVUT. V posledních několika letech se zajímá o aktuální vědecké výzkumy a jejich uplatnění v praktickém životě. Nyní spolupracuje na projektu Kritické myšlení #krimyš s Lukášem Hánou ve vzdělávacím institutu GrowJOB. Před několika lety se přihlásil do projektu Studenti sobě a ještě jako student uspořádal svůj první seminář o [...]
1steinova.jpg
Ing. Dana Steinová
Ing. Dana Steinová vystudovala Vysokou školu ekonomickou a vzdělávání dospělých na FF UK. Je zakladatelkou a předsedkyní České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Je předsedkyní Krajské rady seniorů hlavního města Prahy a generální sekretářkou mezinárodní organizace EURAG, která v Evropě hájí práva seniorů. Školí trenéry paměti pro ČR a SR a v rámci [...]
Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6