Lektoři

zel2.jpg
Žaneta Zelinková
Žaneta Zelinková je akreditovaná poradkyně pro výživu. Lektorka seminářů o výživě a osobním rozvoji na Mallorce a v Thajsku. Pravidelně školí pro VUT Brno. Lektorka pro firemní semináře například Hartmann - Rico a.s., Škoda Energo a.s., B.F.C.W. Logistics s.r.o., Regus Brno, Aldekon Prostějov atp.. Externí odborná poradkyně pro časopisy Marianne, Moje psychologie, Dieta, Kondice, Maminka. [...]
Vojtech_Obr.jpg
Vojtěch Obr
Vojtěch Obr je poradce v sociálně-právní poradně CIPS.
loono_foto.jpg
školitelé Loono týmu
Loono je tým mladých lékařů, studentů medicíny. Společně pořádají workshopy ve školách, firmách i na festivalech, kde vzdělávají v oblasti reprodukčního zdraví (#doledobry) a prevence onkologických (#prsakoule) a kardiovaskulárních onemocnění (#zijessrdcem). Záštitu nad Loono převzala 1. lékařská fakulta UK. Jejich odbornými garanty jsou lékaři z oborů gynekologie, urologie, kardiologie i praktického lékařství. Více informací o organizaci [...]
Svatava-Svihlikova.jpg
PhDr. Svatava Švihlíková
PhDr. Svatava Švihlíková vyučuje prezentační dovednosti na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. Patří k zakladatelům Prague Speakers, pražského klubu celosvětové sítě Toastmasters international (toastmaster = kdo pronáší přípitky), sdružující přes 15 900 klubů po celém světě. V klubovém pozitivním a podporujícím prostředí si jeho členové na základě nejnovějších metod rozvíjejí své komunikační a [...]
TBlaha-foto-CIPS.jpg
Mgr. Tomáš Blaha
Mgr. Tomáš Blaha je partnerským poradcem a terapeutem, průvodcem v krizi, členem prezidia Asociace manželských a rodinných poradců a neochvějným techno-optimistou. Ve své práci vychází z principů psychodynamicky orientované skupinové terapie, humanistického přístupu a pozitivní psychologie. Důležitou součástí poradenského procesu je pro něj dynamická rovnováha a integrita mysli – emocí – těla a důraz na [...]
1rataj.jpg
Mgr. Pavel Rataj
Mgr. Pavel Rataj působí jako partnerský psycholog, párový psychoterapeut, manželský a rodinný poradce. Je viceprezidentem Asociace manželských a rodinných poradců ČR, vyučuje na katedře psychologie FF Univerzity Karlovy. V rámci práce s partnerskými či rodinnými vztahy se opírá o kombinaci systémových, humanisticky a hlubinně-dynamicky orientovaných přístupů, o základní principy manželského a rodinného poradenství a využívám [...]
person_placeholder.png
Mgr. Eva Votavová
Mgr. Eva Votavová vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích. Více než 15 let se věnuje pedagogické činnosti a vlastní tvorbě. Během let 2001 až 2015 měla řadu samostatných a společných výstav v Praze, v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Spolupracovala také s neziskovými organizacemi jako lektorka výtvarných workshopů. V posledních letech se věnovala přípravě [...]
Jakub_Svec.jpg
Mgr. et Mgr. Jakub Švec
Jakub Švec vystudoval v Praze na FF UK postupně dva obory: jednooborovou filosofii se zaměřením na učitelství a jednooborovou pedagogiku se zaměřením na školní pedagogiku a osobnostní a sociální rozvoj. Působil 3 roky jako učitel na gymnáziu (rok jako třídní), učil na soukromé Vyšší odborné škole Trivis (vedl zde sociálně-psychologický výcvik pro studenty) a v současnosti přednáší více než deset let externě [...]
1milova.jpg
MgA. Tereza Karolina Grover Mílová
MgA. Tereza Karolina Grover Mílová vystudovala Malbu v ateliéru Doc. Daniela Balabána na Fakultě umění Ostravské univerzity. Výtvarnému umění, jeho vizuálně obrazovým vyjadřovacím prostředkům, barvám a jeho léčivému působení porozuměla do hloubky díky spojení bohatých zkušeností z vlastní umělecké tvorby se studiem anthroposofické umělecké arteterapie, které vystudovala na Akademii sociálního umění Tábor. V současnosti působí [...]
etinová-markéta.jpg
Markéta Šetinová
Markéta Šetinová je psychoterapeutka a socioložka, která se zaměřuje na téma singles a partnerské vztahy miléniálů. Studovala sociologii na Univerzitě v Oxfordu a nyní v rámci doktorského studia pokračuje s vlastním výzkumem na Univerzitě Karlově, kde se zabývá sociologií lásky. Na výzkumu seznamování a proměn partnerských vztahů spolupracuje také se Sociologickým ústavem na Akademii věd. [...]
Marketa_Pracharova.jpg
Markéta Prachařová
Markéta Prachařová je sociální a umělecká terapeutka. Arteterapii studovala u Ady Rosin B.ED. na Akademii sociálního umění v Praze a u Doc. Otto Čačky na Masarykově univerzitě v Brně. V letech 2014- 2016 působila jako arteterapeutka na psychosomatickém a psychiatrickém oddělení nemocnice Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke a na onkologické klinice Arcadia v Kasselu v Německu. Věnuje se individuální arteterapii s dospělými i [...]
mga-marie-ladrova.jpg
Marie Ladrová
Marie Ladrová se již mnoho let zabývá jakýmsi podhoubím, vlastním, ale i tím co je pod povrchem země a věcí, které jí přitahují. Výsadní technikou umělkyně je akvarel, jehož technologii a výrazové možnosti rozvíjí osobitou cestou – výroba vlastních barev, netradiční formáty, analytické studie i abstraktní kompozice. Velkoformátové akvarely jsou volně inspirované plenérovými studiemi konkrétních [...]
pavel-Kocych-lektor-Atelieru-SUM.jpg
lektoři výtvarného Ateliéru ŠUM
Jsme lektoři výtvarného Ateliéru ŠUM https://www.kurzyuzuzy.cz/kurzy/. Povedeme vás po jednodušší cestě k cíli. Vaše kresebné pokusy tak budou efektivnější, než kdybyste zkoušeli kreslit sami. Lektor Ing. arch. Pavel Kocych Vystudoval ČVUT+DAMU scénografii. Je architekt, scénograf, námořník, letor Atelieru ŠUM. Chcete vědět víc? Zde se podívejte na naše videa o kresbě https://www.kurzyuzuzy.cz/online-kurzy/online-kresleni/ Váháte? Přečtěte si postřehy [...]
person_placeholder.png
lektoři neziskové organizace Nevypusť duši
Lektoři neziskové organizace Nevypusť duši Organizace Nevypusť duši ukazuje, jak pečovat o duševní zdraví a kde hledat pomoc v případě nouze. O vše se stará tým mladých psychologů, lékařů, sociálních pracovníků a studentů těchto oborů a mladí lidé se zkušeností s duševním onemocněním. Více informací: https://nevypustdusi.cz/  
person_placeholder.png
Lektor Českého červeného kříže
Lektor Českého červeného kříže
Jan_Chromecek.jpg
Jan Chromeček
Jan Chromeček vystudoval Akademii sociálního umění Tabor a pracuje jako učitel hudby a muzikoterapeut. V akademii Tabor vyučuje předměty Člověk a hudba, Úvod do muzikoterapie, Divadlo, Ruská literatura a je také lektorem akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách.
Skvara.jpg
Ing. Miroslav Škvára, MBA
Ing. Miroslav Škvára, MBA je odborným garantem a lektorem seminářů, připravuje materiály pro střední školy a je autorem odborných článků a publikací (Finanční gramotnost 2011 a 2016). Lektor v oblasti financí působí od roku 1993, pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně a investiční společnosti. V posledních letech se věnuje nezávislému finančnímu poradenství a [...]
Radka_Loja.jpg
Ing. Mgr. Radka Loja
Radka je psycholožka, lektorka a koučka. Vede přednášky a workshopy z oblasti osobního rozvoje. Původně vystudovala fakultu elektrotechnickou na ČVUT, později psychologii na FF UPOL. Je autorkou knihy “Emoce pod kontrolou – 5 kroků ke zvládání emocí (GRADA 2019) a spoluautorkou knihy “Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti” (GRADA, 2017). Píše a publikuje články [...]
Lukas_Kucera.jpg
Ing. Lukáš Kučera
Ing. Lukáš Kučera působí na volné noze jako lektor, konzultant, poradce a průvodce osobním rozvojem. Také jako hlavní lektor a konzultant ve vzdělávací společnosti Edutica. Zaměřujeme se na rozvoj a trénink komunikačních a facilitačních dovedností a leadershipu. S lidmi pracuje již čtrnáct let. Nejprve jako instruktor lanového centra Proud, dále deset let jako instruktor, lektor [...]
Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6

Prostory CIPS jsou v současné době uzavřeny. Můžete nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. PSYCHOLOGICKÁ, DUCHOVNÍ, PRÁVNÍ, ŘEČOVÁ, STUDIJNÍ PORADNA a KOUČOVÁNÍ probíhá online po předchozí domluvě.