Můj život v počítači

Prevence závislosti na internetu a počítačových hrách u studentů ČVUT Centra informačních a poradenských služeb ČVUT v Praze

Fenomén dnešní doby je být neustále k dispozici. Online jsme kdykoliv a kdekoliv a všechny funkce, které potřebujeme, se mohou skrýt jen v jednom malém přístroji. Život bez připojení si mnozí neumí již ani představit a bez chytrého telefonu by nedokázali normálně žít.

Ráno vstáváme za zvuku budíku našeho „chytrého kamaráda“, zkontrolujeme e-maily, při snídani prohlédneme Facebook, popřejeme „přátelům“ k narozeninám a svátkům, přečteme si zprávy. Podíváme se, kdy nám jede autobus, a vyrážíme. Cestou si zahrajeme nějakou tu oddechovku a neustále odpovídáme na pracovní a přátelské zprávy. V práci a ve škole je připojení nutností, většina z nás pracuje s počítačem, vedle v okně však skáčou sociální sítě a od práce nás neustále něco odvádí. Soustředění na jednu věc je velmi těžké. Setkáváme se také s tím, že například na učení se již nemůžeme ani soustředit, aniž bychom měli sociální síť vedle sebe zapnutou. Pokud někam potřebujeme jet, využíváme navigaci, cokoliv nevíme, vygooglíme.

Chytrý telefon nás provází životem takzvaně 24/7, 365 dní v roce. Pokud někomu neodpovíme na WhatsAppu, okamžitě dostáváme zprávu na Messenger a pokud se neozveme ani tam, přijde nám SMSka a jestliže do pár hodin nereagujeme, čeká nás telefon, zda se nám něco nestalo. V telefonu máme kalendář, práci i zábavu a díky chytrým aplikacím si můžeme sledovat i životní funkce, ženy cyklus, počet kroků, co jsme snědli a kolik kalorií si můžeme ještě dnes dovolit, jak kvalitně a dlouho jsme spali a kde všude jsme se pohybovali – prakticky vše v jednom. Jsme neustále připojeni. Takzvaná hyperkonektivita však s sebou přináší mnohé nástrahy.

Moderní technologie dokážou spoustu věcí značně ulehčit a mít vše na jednom místě je příjemné, když si k tomu ale přidáme ještě větší kamarády jako počítač v práci a počítač doma, vypadá to tak, že v sedě u počítače pracujeme, učíme se, relaxujeme u her, bavíme se s přáteli. Vše, co se dříve odehrávalo naživo, dnes může být online.

Technika jde velice rychle dopředu, ale lidská psychika se takovým tempem nevyvíjí a ne každý má schopnost se adaptovat. Je náročné zvládat vše, co si moderní doba žádá a u mnohých jedinců následkem přetížení z velkého množství informací vzniká řada psychických problémů a objevuje se například textofrenie neboli neustálé kontrolování telefonu v očekávání, že přijde nějaká zpráva.

Mezi nejohroženější skupinu uživatelů patří děti a mladiství, kteří se do světa moderních technologií narodili a ty jsou tudíž nepostradatelnou součástí jejich života. Na vysoké škole se nyní nachází studenti, kteří již většinu svého života s moderními technologiemi strávili, a když se podíváme na České vysoké učení technické v Praze, jak už název napovídá sám, studují zde převážně technici, kteří mají k moderním technologiím přeci jen o něco blíže než většina populace.

V Centru informačních a poradenských služeb ČVUT vznikla i na základě zkušeností se studenty v poradnách obava, že závislost na internetu a počítačových hrách trápí větší množství studentů. Vznikl proto projekt Prevence závislosti na internetu a počítačových hrách u studentů ČVUT.

V rámci projektu bylo vše započato definicí závislosti: „Závislost na počítačových hrách a internetu se projevuje nadměrným užíváním počítačových her a internetu obecně nebo konkrétních online aplikací (nejčastěji online hry, aplikace umožňující online sociální komunikaci, online gambling, stránky se sexuálním a pornografickým obsahem), které s sebou přináší do života jedince komplikace v pracovní, studijní nebo osobní oblasti.“ (Beard & Wolf, 2001) a jelikož jsou studenti ČVUT vlivu počítačů vzhledem k zaměření jejich studia vystaveni ve vysoké míře, byl vytvořen preventivní program, který má pomoci nastavit studentům zdravou hranici mezi nimi a informačními technologiemi.

Vznikl test závislosti, kde může student zjistit, zda je závislý či nikoliv (test je možné udělat na adrese www.cips.cvut.cz/test-zavislosti). Vznikla internetová poradna pro ty, kteří zatím nechtějí vyjít ze známého prostředí internetu, ale rádi by si o své situaci povídali s odborníkem. Písemně mohou studenti konzultovat problematiku závislosti na počítači a počítačových hrách s psycholožkou PhDr. Petrou Vondráčkovou, Ph.D. z Kliniky adiktologie, 1. lékařské fakulty, UK v Praze. Osobně mohou studenti kdykoliv přijít do Centra informačních a poradenských služeb ČVUT, kde vždy narazí na vstřícné poradce, kteří jsou ochotni se jim individuálně věnovat. Individuální pomoc poskytuje poradkyně pro osobnostní rozvoj Eva Helebrantová a dále jsou v Centru nabízeny různé zájmové akce, semináře, přednášky a dílny, ve kterých mohou studenti najít alternativu k sezení u počítače.

Diagnostický test se skládá z 6 otázek, na něž respondent odpovídá vždy buď „ne“, „někdy“ či „často“. Podle počtu opovědí „často“ na jednotlivé otázky je zjištěna míra závislosti respondenta na internetu a počítačových hrách. Pokud respondent odpoví „často“ na dvě a méně otázek, je považován za nezávislého, pokud odpoví „často“ na tři až pět otázek, považujeme jej za inklinujícího k závislosti na internetu a počítačových hrách a řadíme ho do skupiny „rizikových“, v případě, že odpoví respondent na všech 6 otázek „často“, je klasifikován jako závislý na internetu a počítačových hrách. Tabulkové zobrazení způsobu vyhodnocení testu je následovné:

Počet odpovědí často Výsledek
0 Nezávislý/á
1 Nezávislý/á
2 Nezávislý/á
3 Rizikový/á
4 Rizikový/á
5 Rizikový/á
6 Závislý/á

6 testových otázek zní takto:

  1. Zanedbáváte v poslední době opakovaně Vaši rodinu, přátele, práci, studium či zájmy kvůli času, který trávíte na internetu nebo hraním Vaší oblíbené počítačové hry?
  2. Byl/a jste opakovaně neúspěšná ve snaze kontrolovat, omezit nebo přerušit čas, který trávíte na internetu nebo hraním svých oblíbených počítačových her?
  3. Přihodilo se Vám, že jste se cítil/a po psychické i fyzické stránce nepříjemně (slabost, neklid, podráždění, nevolnost), poté, co jste se pokusil/a omezit či ukončit užívání internetu nebo Vaší oblíbené počítačové hry nebo jenom při pomyšlení, že byste se o něco takového pokusila?
  4. Trávíte na internetu nebo hraním počítačových her v poslední době stále více času?
  5. Věnujete v poslední době opakovaně většinu nebo velkou část Vašeho času myšlenkám o aktuálním, minulém nebo budoucím dění/aktivitách na internetu nebo ve Vaší konkrétní oblíbené počítačové hře?
  6. Použil/a jste v poslední době opakovaně internet nebo svou oblíbenou počítačovou hru jako způsob úniku od Vašich aktuálních problémů nebo jako prostředek ke zbavení se špatné nálady?

Test závislosti je anonymní, data z něho ovšem byla sbírána od května 2015 do prosince 2017, za tu dobu si test udělalo 4 631 studentů všech fakult a ústavů ČVUT v Praze. Z celkového počtu 23 438 studentů na ČVUT v Praze pak test udělalo téměř 20% všech těchto studentů. Výsledkem bylo zjištění, že 85% studentů ČVUT je nezávislých, 11% patří do rizikové skupiny a 4% ze všech otestovaných studentů je závislých na internetu a počítačových hrách. Na výsledky tohoto testu se pak můžete podívat v následujícím grafu:

Účast na jednotlivých fakultách/ústavu vzhledem k počtu studentů na fakultě je možno porovnat v tomto grafu:

Za negativní výsledek je považován nejen verdikt „závislý/á“, ale i „rizikový/á“, proto v následujícím grafu můžete shlédnout sloupové vyjádření součtu těchto dvou negativních výsledků v porovnání s výsledkem pozitivním, který znázorňuje všechny studenty, kteří jsou nezávislí.

Aby byla data lépe porovnatelná napříč fakultami a ústavem a byl brán v potaz počet studentů studujících na fakultě a z nich počet studentů, kteří vyplnili test, v následujícím grafu můžete vidět procentuální vyjádření závislých + rizikových studentů a studentů nezávislých.

Graf zobrazuje velmi alarmující výsledek pro Fakultu architektury (FA), kde závislých a rizikových studentů je téměř 30%, avšak musíme upozornit, že test závislosti je volně přístupný na webových stránkách Centra informačních a poradenských služeb ČVUT a výběr fakulty/ústavu závisí čistě na respondentovi a pokud člověk chce jít ihned k testování, klikne většinou hned na první možnost, kterou je právě FA. Reálný výsledek pro studenty této fakulty tak nemusí být tak alarmující, jak vypadá.

Pokud porovnáme pouze negativní výsledky napříč fakultami/ústavy a víme, že výsledky fakulty architektury mohou být zkreslené, v závěsu s negativním výsledkem přichází fakulta elektrotechnická s 14,32% závislých a rizikových studentů, dále pak fakulta jaderně a fyzikálně inženýrská s 11,36% a fakulta informačních technologií s 11,34%. Poté fakulta dopravní s 10,76%, Masarykův ústav vyšších studií s 10,67%, fakulta strojní s 10,48%. Nejlépe pak vychází výsledky u fakulty stavební a fakulty biomedicínského inženýrství, kde závislých a rizikových studentů je do 8% ze všech studentů, co si udělali test.

Celkové výsledky potvrdily domněnku, že závislost na internetu a počítačových hrách je u studentů ČVUT v Praze poměrně rozsáhlý problém, z celkového počtu otestovaných studentů patří do rizikové skupiny nebo skupiny závislých studentů celých 15% všech studentů, početně se pak jedná o 685 osob, kteří mají reálný problém.

Studenti, kteří si test udělali a skórovali významně v šesti základních kritérií diagnostického testu byl oznámen výsledek, že je u nich velmi pravděpodobné, že trpí závislostí na internetu nebo počítačových hrách a jejich chování vykazuje rysy závislosti proto by pro ně bylo prospěšné omezit trávení času na internetu nebo s počítačovou hrou a zároveň jim bylo Centrem informačních a poradenských služeb ČVUT nabídnuto několik možností podpory jako internetovou poradnu vedenou psycholožkou, prostředí CIPS s bezpečným a diskrétním prostředím, kde jsou vstřícní poradci ochotní se studentům vždy individuálně věnovat, osobní konzultace s poradkyní pro osobnostní rozvoj Evou Helebrantovou, diskuzní fórum, kde se mohou podělit o své zkušenosti s informačními technologiemi a vzájemně se inspirovat, jak s nimi žít v souladu a jak je správně využívat a pravidelně pořádané akce Centra informačních a poradenských služeb ČVUT (CIPS), které mohou být vhodnou alternativou trávení volného času.

V průběhu celého akademického roku jsou v CIPS pořádány semináře, besedy, dílny (hudební a dramatická), výtvarné kurzy, přednášky pro všestranný rozvoj (studentské) osobnosti. Program akcí studenti naleznou na webových stránkách CIPS.

Projekt Prevence závislosti na internetu a počítačových hrách bude spuštěn natrvalo na webových stránkách CIPS a test si může kterýkoliv student ČVUT udělat kdykoliv online z pohodlí domova a nalézt možnosti, jak s výsledkem testu pracovat dále.

Ing. Tereza Pekařová

Za tým Centra informačních a poradenských služeb ČVUT v Praze
Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6