Pomoc se zkouškou z Teorii Grafů (Fakulta dopravní)

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6