Čtvrtky29. 2. - 14. 3. 2024 17:00-20:00

29. 2. 17:00-20:00
07. 3. 17:00-20:00
14. 3. 17:00-20:00

Lektorské dovednosti I.-III. – cyklus seminářů pro doktorandy

Semináře se budou zabývat principy vzdělávání dospělých, včetně principů učení a cyklu učení.

Probereme, jak efektivně strukturovat a designovat vzdělávací akce, které zahrnují interaktivní prvky a stanovují cíle školení.

Dále se seznámíme se strategiemi pro sebejisté prezentování, efektivní verbální a neverbální komunikaci lektora a technikami předávání i přijímání zpětné vazby.

Povíme si také o přístupech k učení podle smyslového vnímání, Heronových stylech rozvoje a specifikách online školení.

Cílem je dát účastníkům komplexní přehled a praktické nástroje pro efektivní realizaci výuky, workshopů a seminářů v technickém prostředí.

Semináře budou probíhat formou interakce s možností ihned uplatnit získané znalosti a dovednosti v praxi.

Každý účastník dostane podkladové materiály k jednotlivým seminářům.

Semináře budou probíhat v našem centru CIPS, ve Studentském domě, Bechyňova 3, Praha 6.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6