Pomoc v krizi

Pohotovosti, dospělí, dětská, zubní: http://zdravotni.praha.eu/jnp/cz/lekarska_pohotovostni_sluzba/prehled_lps/index.html

Krizové služby

Krizové služby – Linky důvěry

Duševní zdraví

Závislosti

Další

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6

Prostory CIPS jsou již otevřeny. Můžete nás navštívit v otevíracích hodinách, kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. PSYCHOLOGICKÁ, DUCHOVNÍ, PRÁVNÍ, ŘEČOVÁ, STUDIJNÍ PORADNA a KOUČOVÁNÍ probíhá osobně nebo online po předchozí domluvě.