Eva Helebrantová
Poradce v oblasti osobnostního rozvoje a řečový poradce, lektorka seminářů se zaměřením na osobnostní rozvoj a lektorka divadelní dílny

Členka Asociace vysokoškolských poradců. Odborná kvalifikace: SOŠSp, Institut pedagogiky volného času, obor: psychologie a pedagogika rodiny, výcvik: Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti kurz na FF UK – Rodinná a sexuální výchova, výcvik v rodinných a systemických konstelacích u Jana Bílého, výcvik ve skupinové psychoanalýze, kurz waldorfské pedagogiky, obor: Slovo, řeč a divadlo (Akademie sociálního umění Tabor).

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6