Eva Helebrantová
Poradce v oblasti osobnostního rozvoje a řečový poradce, lektorka seminářů se zaměřením na osobnostní rozvoj a lektorka divadelní dílny

Odborná kvalifikace: Akademie sciálního umění Tabor, obor: Slovo, řeč a divadlo;  zde rovněž výcvik v poradenství pro osobnostní rozvoj; Institut pedagogiky volného času, obor: psychologie a pedagogika rodiny; FF UK, kurz: Rodinná a sexuální výchova; výcvik v Rodinných a systemických konstelacích u Jana Bílého; kurz waldorfské pedagogiky; členka Asociace vysokoškolských poradců.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6

Prostory CIPS jsou v době nouzového stavu uzavřeny. Můžete nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. PSYCHOLOGICKÁ, DUCHOVNÍ, PRÁVNÍ, STUDIJNÍ PORADNA a KOUČOVÁNÍ probíhá online po předchozí domluvě.