Eva Helebrantová
Poradkyně v řečové poradně a osobnostního rozvoje, lektorka divadelní dílny

V Institutu pedagogiky volného času vystudovala obor Psychologie a pedagogika rodiny a na Akademii sociálního umění Tabor obor Slovo, řeč a divadlo. Prošla kurzem Rodinná a sexuální výchova na FF UK, výcvikem v Rodinných a systemických konstelacích a kurzem Waldorfské pedagogiky. Je členkou Asociace vysokoškolských poradců.

Nabízí poradenství v oblasti osobnostního rozvoje a řečové poradenství. Vede divadelní dílnu, kde mají studující ČVUT unikátní příležitost se rozvíjet pomocí dramatických technik.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6