Ing. Jana Štěpánová
Odborný referent, informační služby

Vzdělání: VŠE Praha

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6