Ing. Jana Štěpánová
Informační služby, administrativa

Vystudovala VŠE v Praze.

V CIPSu se stará o organizační a ekonomický provoz a často ji potkáte při příchodu do CIPSu, kde poskytuje informace a rady studujícím.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6