Mgr. Kateřina Benešová

Poradkyně v psychologické poradně

Vystudovala jednooborovou psychologii na Pedf UK (Mgr.), zkušenosti nasbírala v oblasti poradenství ve školství (psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně), lektorování primární prevence rizikového chování na pražských ZŠ a SŠ. Absolvovala lektorský výcvik jógy, kurzy mindfulness a relaxačních technik. Aktuálně je frekventantkou komplexního psychoterapeutického výcviku v gestalt terapii (Gestalt Studia). Ve volném čase se ráda věnuje pobytu v přírodě, pohybu a seberozvoji.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6