Mgr. Aneta Vatra a Mgr. Michaela Syslová

Mgr. Aneta Vatra a Mgr. Michaela Syslová

Mgr. Aneta Vatra

Psycholožka, psychoterapeutka ve výcviku a koučka. Vystudovala psychologii na Karlově Univerzitě v Praze. Psychologie je současně její prací i koníčkem, proto se v ní věnuje různým oblastem. V rámci své praxe se potkává s lidmi, kteří se chtějí ve svém osobním či vztahovém životě posunout a nevědí, jak na to. Nebo vědí, ale nemohou se na své cestě rozhoupat. Nejčastěji se věnuje tématům mezilidských vztahů a tématům v rámci vztahu k sobě jako je sebeláska, sebehodnota, sebedůvěra či nastavování a udržování si svých hranic. Práce v oblasti mezilidských vztahů jí dává nesmírný smysl, jelikož věří, že zdravé a spokojené vztahy, počínaje tím, který máme sami k sobě, jsou základním pilířem spokojeného a naplněného života.

 

Mgr. Michaela Syslová

Jako psycholožka, koučka, krizová interventka a psychoterapeutka ve výcviku s magisterským titulem z psychologie na Karlově Univerzitě spojuje Michaela svou profesní vášeň s osobním zájmem o seberozvoj a duševní zdraví. Cestou k psychologii ji fascinovaly vztahy v jejich různých podobách. Díky osobním zkušenostem s poruchami příjmu potravy a práci s klienty závislými na pornografii si uvědomila, jak složité dopady mohou mít na jedince rodinné a partnerské vztahy. Ve své práci se zaměřuje na pomoc lidem na jejich cestě k sebepoznání, sebelásce a vytváření zdravých vztahů, které odrážejí jejich skutečné já. Věří, že klíčem k naplněným vztahům je především sebepoznání, otevřená komunikace a schopnost respektovat individuální potřeby a hranice každého člověka.

 

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6