Mgr. Barbora Vavřichová
funkční psycholožka ve Středisku ELSA

Odborná kvalifikace: jednooborová psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, frekventantka psychoterapeutického výcviku v gestalt modalitě, kurz krizové intervence od Gaudia Institutu, lektorka soft skills (200+ hodin) se zaměřením na sebepéči a duševní zdraví. Další informace a aktivity na www.self-care.cz

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6