Mgr. Jana Matulová

Mgr. Jana Matulová

Mgr. Jana Matulová vystudovala Dějiny umění na FF MU v Brně. Studovala Arteterapii na JU v Českých Budějovicích a dokončuje studium na Akademii sociálního umění Tabor v Praze. Pravidelně se účastní vzdělávacích konferencí IPMT pro lékařské a pomáhající profese.

Pracovala jako muzejní pedagog v Moravské galerii v Brně a jako lektor výtvarného oddělení v DDM v Praze a v Brně. Spolupracuje s ateliérem Modrá Liška, vede skupinové a individuální lekce malování v sociálně terapeutické dílně Gawain a v komunitním centru Kopec.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6