Mgr. Jana Zdarsová

Jana pracuje jako speciální pedagožka ve středisku ELSA. Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii, pracuje ve Středisku pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT. V CIPS pravidelně vede Obhajoby nanečisto, se studenty dále pracuje na nácviku studijních strategií a lepším zvládání time managementu. Věnuje se také kariérovému poradenství pro studenty se specifickými potřebami.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6