Mgr. Kateřina Křivancová

Mgr. Kateřina Křivancová
Poradkyně v psychologické poradně

Vystudovala obor humanitní vzdělanost se zaměřením na psychologii zdraví na FHS UK, a je absolventkou jednooborové psychologie na FF UK. Profesní zkušenosti má z komerčního sektoru, kde působila v HR a dále pracovala jako psycholožka v Pedagogicko – pychologické poradně. Aktuálně dokončuje psychodynamicky orientovaný terapeutický výcvik SUR a má soukromou psychoterapeutickou praxi.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6