Mgr. Klára Trávníčková
Vedoucí CIPS, poradce v psychologické poradně pro zahraniční studenty

Odborná kvalifikace: psychologie na FF UK v Praze, výcvik ve skupinové Daseinsanalýze, praxe v psychoterapii, koučování i tréninku soft skills, výcvik v práci s dechem.

Professional qualifications: Psychology at Charles University Prague, group psychotherapy training (Daseinstherapy), practice in psychotherapy, coaching and soft skills training. Training in breathwork.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6