Ing. ThMgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.
Rektor ADS ČVUT, katolický kněz, poradce v duchovní poradně, odborný asistent na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze

Člen Asociace vysokoškolských poradců. Odborná kvalifikace: absolvent Katolické teologické fakulty UK v Praze, absolvent FEL ČVUT v Praze, absolvent doktorského studia v oboru Elektrotechnika a informatika. Zajišťuje výuku humanitních předmětů pro bakalářské i magisterské studium: Úvod do teologie, Etika, Etika pro výpočetní techniku a Základy latiny.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6

Prostory CIPS jsou otevřeny Po - Čt od 9-16 h, v Pá do 14 h. Můžete nás navštívit v otevíracích hodinách, kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. PSYCHOLOGICKÁ, DUCHOVNÍ, PRÁVNÍ, ŘEČOVÁ, STUDIJNÍ PORADNA a KOUČOVÁNÍ probíhá po předchozí domluvě osobně v CIPS či online.