Ing. ThMgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.
Poradce v duchovní poradně

Člen Asociace vysokoškolských poradců. Odborná kvalifikace: absolvent Katolické teologické fakulty UK v Praze, absolvent FEL ČVUT v Praze, absolvent doktorského studia v oboru Elektrotechnika a informatika. Zajišťuje výuku humanitních předmětů pro bakalářské i magisterské studium: Úvod do teologie, Etika, Etika pro výpočetní techniku a Základy latiny.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6